Θαυμάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν …Κεμάλ!!!

Ἡ Κούβα εἶχε πολλὰ νὰ παρουσιάσῃ, ὡς ἀξιοθέατα, ἐπὶ Κάστρο. Μέσα σὲ αὐτὰ δὲν ἦταν σαφῶς τὰ ὅποια μνημεῖα πολιτισμοῦ της, ἱστορίας της καὶ …ἐξολοθρεύσεως τῶν ἰθαγενῶν της, ἐφ΄ὅσον ἀπὸ ἱστορία, τῶν νεωτέρων χρόνων, πλὴν αὐτῆς τῆς ἐπαναστάσεως, δὲν ἔχει πολλὰ νὰ ἐπιδείξῃ κι ἐφ΄ ὅσον πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως παρελθὸν δὲν ὑπάρχει.
Ἔχει ὅμως τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου… (ποιός ἦλθε;) καὶ τὸ μνημεῖον τοῦ ἐκδοροσφαγέως Κεμᾶλ.

Θαυμάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν ...Κεμάλ!!!2

Τὸ πῶς αὐτὰ χωροῦσαν σὲ μίαν χώρα ποὺ τελοῦσε ὑπὸ …ἐπανάστασιν, μόνον οἱ κοινοί τους χρηματοδότες – ἐντολεῖς θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς ἀπαντήσουν.Θαυμάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν ...Κεμάλ!!!1 Θαυμάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν ...Κεμάλ!!!3

 

Κι ὅπως λέει ὁ φίλος Ἰκτῖνος Σταθόπουλος:

Πέθανε ὁ Κάστρο.
Οἱ σημαῖες κυματίζουν μεσίστιες στὸ Ἰσραήλ…

Θαυμάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν ...Κεμάλ!!!4

Θαυμάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν ...Κεμάλ!!!6

Γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε. Ἔτσι;

Ὁ Ῥαοῦλ Κάστρο μάλιστα, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, εἶναι μέγας φίλος τοῦ σιωνισμοῦ.

Θαυμάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν ...Κεμάλ!!!7 Θαυμάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν ...Κεμάλ!!!8 Θαυμάζοντας ἀκόμη καὶ τὸν ...Κεμάλ!!!9

Cuba's President Raul Castro, right, sits next to Adela Dworin, president of Cuba's Jewish community, during a Hanukkah ceremony at the Bet Shalom synagogue in Havana, Cuba, Sunday Dec. 5, 2010. (AP Photo/Ismael Francisco, Prensa Latina)

Cuba’s President Raul Castro, right, sits next to Adela Dworin, president of Cuba’s Jewish community, during a Hanukkah ceremony at the Bet Shalom synagogue in Havana, Cuba, Sunday Dec. 5, 2010. (AP Photo/Ismael Francisco, Prensa Latina)

Φιλονόη

εἰκόνα, εἰκόνα, εἰκόνα, εἰκόνα καὶ εἰκόνα
καὶ εἰκόνες Ῥαοῦλ Κάστρο μὲ κιπᾶ, μὲ συναγωγικὰ σύμβολα καὶ μὲ σιωνιστές.

(Visited 222 times, 1 visits today)
Leave a Reply