Χρέη παγκόσμια…

Ἐπειδὴ ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τοῦ  data visualisation…
..ἔνα ὡραῖο διάγραμμα, τοῦ κατὰ κεφαλὴν δημοσίου χρέους…

Χρέη παγκόσμια...

Ὅσο πιὸ κοντὰ στὸ κέντρο εὑρίσκεται μία χώρα, τόσο πιὸ μεγάλο τὸ βάρος τοῦ χρέους.

Κίσσας Χρῆστος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply