Ζουράρειος ἀντίληψις γιὰ τοὺς …μ@λάκες!!!

Ζουράρειος ἀντίληψις γιὰ τοὺς ...μ@λάκες!!!Εἴχαμε τὸν Γλέζο ποὺ θαύμαζε τὸν Ἐμβὲρ Χότζα.
Τώρα ἔχουμε κάτι Ζουράριδες ποὺ θαυμάζουν τὸν Κάστρο….

Ἐεε κι ἂν δὲν ἔκανε ἐκλογὲς δὲν χρειαζόταν, γιατὶ εἶχε ἀμεσοδημοκρατία μέσα ἀπὸ τὰ ἐργοστάσια…

Ἐεε κι ἂν φυλάκισε κι ἐλαχίστους ἀντιφρονοῦντες (500-600 τοὺς ὑπολογίζει ὁ Ζουράρις) στὰ 50 τόσα χρόνια τῆς διακυβερνήσεώς του,  τὸ ἄξιζαν γιατὶ τοὺς ἔστελναν οἱ ἰμπεριαλιστὲς οἱ Ἀμερικανοὶ νὰ τὸν ῥίξουν…

Δημοσιογράφος: Ἂν ἔνας καθηγητὴς ἐκεῖ, ἔγραφε βιβλίο ἀνάλογο τοῦ «Ελληνική Δημοκρατία, Σπουδὴ στὰ σπουδαρχίδια τῆς ἐδῶ κοπροκρατίας» ἀμφιβάλλω ἐὰν θὰ ἐπιβίωνε ἔστω κι ἔνα λεπτό…

Ζουράρις: Βεβαίως καὶ θὰ ἐπιβίωνα, θὰ μὲ καλοῦσαν ἐκεῖ, θὰ μιλοῦσα μὲ τὸν Κάστρο, θὰ εἴχα μία ἐπίπληξη ἐλαφρὰ ἢ βαρειὰ καὶ θὰ κυκλοφοροῦσα…

Τὸ δὲ παράδοξο μὲ τὸν Μπατίστα ποὺ ἀνέτρεψε ὁ Κάστρο εἶναι αὐτό:
Μὲ τὴν στήριξη τῶν συντεχνιῶν, οἱ ὁποῖες ἐλέγχοντο ἀπὸ τοὺς κομμουνιστές, ὁ Μπατίστα κατάφερε νὰ ἐκλεγῇ πρόεδρος καὶ ἡ κυβέρνησίς  του ἔκανε σημαντικὲς κοινωνικὲς μεταρρυθμίσεις καὶ εἰσήγαγε ἔνα νέο προοδευτικὸ σύνταγμα.
Σὲ ἀρκετὰ μέλη τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ἐδόθησαν ἀξιώματα.

Δηλαδὴ ὁ δικτάτωρ Μπατίστα κατάφερε νὰ ἐκλεγῇ πρόεδρος μὲ τὴν βοήθεια τῶν κομμουνιστῶν καὶ μετὰ ἦλθε ὁ Κάστρο, κομμουνιστὴς κι αὐτός, γιὰ νὰ ἀνατρέψῃ τὸν δικτάτορα, ποὺ εἶχαν ὑποστηρίξη οἱ κομμουνιστὲς τῆς Κούβας….
…γιὰ νὰ ἀνεβῇ ὁ Χαλίφης στὴν θέση τοῦ Χαλίφου…!!!
Τὶ ἄλλα νέα, ὅλοι καλά στό σπίτι;;;;;;;;;;;;;

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 260 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ζουράρειος ἀντίληψις γιὰ τοὺς …μ@λάκες!!!

  1. Εχουμε και τον κάθε παπαρολόγο να μας κάνει αναλύσεις για τον κάθε δικτάτορα…
    Καλά λέω εγώ..κάθε μέρα που περνάει με αυτό το θίασο μια νέα μαλακία θα ακούω..

Leave a Reply