Βραβεῖον Εἰρήνης ἤ Πολέμου;

Βραβεῖον Εἰρήνης ἤ Πολέμου;1

Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ μετoνομάσουν τὸ Βραβεῖο Εἰρήνης Νόμπελ σὲ Βραβεῖο Πολέμου Νόμπελ, ἀφοῦ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ οἱ πιὸ διαβολικοὶ ἄνθρωποι, οἱ πιὸ πολεμοχαρεῖς τὸ ἔχουν λάβει.
Ἔχει καταντήσει ἕνα κακὸ ἀστεῖο!!!

Αὐτοὶ οἱ δύο κορυφαῖοι ἀξιωματοῦχοι, πίσω ἀπὸ τοὺς μεγάλους πολέμους τῶν Η.Π.Α. (Ἰράν/Ἀφγανιστὰν & Βιετνάμ/Καμπότζη/Λάος) καὶ πίσω ἀπὸ ἀλλαγὲς καθεστώτων (ὅπως τοῦ Ἀλιέντε στὴν Χιλή), θὰ μιλήσουν στὸ ξεκίνημα μιᾶς νέας διοργανώσεως, τὸ Φόρουμ τοῦ Νόμπελ Εἰρήνης τοῦ Ὄσλο, τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Νόμπελ στὸ Ὄσλο.

Ἡ εἴδησις: Χένρυ Κίσινγκερ καὶ Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκυ θὰ τιμηθοῦν ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Νόμπελ στὸ Ὄσλο!!!!!!

Για τὴν ἱστορία νὰ ἀναφέρω για ὅσους δὲν τὸ ξέρουν ὅτι ὁ Νόμπελ εἶναι ὁ ἐφευρέτης τῆς ἐκρηκτικῆς ὕλης τοῦ δυναμίτου!!!
Ἀπὸ τότε ἔχει σκοτώσει ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, μὲ μεγαλυτέρα εὐκολία ἀπὸ ὅ,τι τὰ ἔως τότε ὅπλα.

(Ἄσχετα καὶ σχετικὰ τὰ παρακάτω….)

Ἐπίσης στὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος, οἱ ἀδελφοὶ Νόμπελ ἤλεγχαν μεγάλο μέρος τῶν κοιτασμάτων πετρελαίου στὸ Μπακοῦ τοῦ σημερινοῦ Ἀζερμπαϊτζάν.

Στὸ παιχνίδι μπῆκαν οἱ Ῥοθτσάιλτνς, ἀκολουθούμενοι ἀπὸ τὸν Ῥοκφέλερ καὶ τὴν γιγαντιαία ἑταιρεία του Στάνταρτ Ὄιλ.

Ἡ παραγωγὴ ηὐξήθη δραματικά, ἀλλὰ οἱ τιμὲς ἔπεσαν.

Τότε, μὲ μία συμφωνία κυρίως, οἱ δύο τελευταῖοι ἀπεφάσισαν νὰ πετάξουν ἔξω ἀπὸ τὸ παιχνίδι τοὺς Νόμπελ.

Παράλληλα, ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τοῦ Τσάρου ξέροντας τὴν φήμη τοῦ Ῥοκφέλερ, ὅτι δηλαδὴ χρηματίζει πολιτικοὺς γιὰ νὰ μειώσῃ τὸν ἀνταγωνισμὸ ἐναντίον τῶν συμφερόντων του, εἶχε συμβουλεύση τὸν Τσᾶρο νὰ κρατήσῃ τὸν Ῥοκφέλερ ἔξω ἀπὸ τὴν Ῥωσσία.

Γιὰ νὰ μὴν τὰ πολυλογῶ, ἐὰν ξέρετε ἱστορία, μαντέψτε τὶ ἔγινε λίγο ἀργότερα…..

Σωστὰ μαντέψατε:  ἡ Μπολσεβικικὴ Ἐπανάστασις!!!

Τὸ 1918 Βρεταννικὲς Δυνάμεις καταλαμβάνουν τὰ κοιτάσματα στὸ Μπακοῦ.
Οἱ Σύμμαχοι κρατοῦν τὰ κοιτάσματα γιὰ δύο χρόνια…

Ὅταν τὰ Ἀμερικανικὰ Στρατεύματα ἔφυγαν ἀπὸ τὸ Μπακοῦ, ἡ 11η Στρατιὰ τοῦ Κοκκίνου Στρατοῦ ὑπερκέρασε τὶς ἐξασθενημένες Βρεταννικὲς δυνάμεις, ποὺ κρατοῦσαν ἀκόμη τὸ Μπακοῦ καὶ πῆραν πίσω τὰ κοιτάσματα.

Ὁ Λένιν κρατικοποίησε τὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Branobel στὸ Μπακοῦ, ἀφοῦ πρῶτα ἐσφαγίασε δεκάδες χιλιάδες ντόπιους καί, κυρίως, τοὺς ἀνωτέρους ὑπαλλήλους τῆς Branobel, ἐνῶ ἐβιάσθησαν οἱ γυναῖκες καὶ οἱ κόρες τους.

Στὸ τέλος ἔβαλε φωτιὰ στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ἑταιρείας καὶ στὶς ὑποδομές, οἱ ὁποῖες κατεστράφησαν ὁλοσχερῶς.

Ξαφνικά, ἡ περιοχὴ ποὺ ἐπρομήθευε τὸν τότε κόσμο μὲ τὸ μισὸ πετρέλαιο, βγῆκε ἐκτὸς παιχνιδιοῦ, οἱ Νόμπελ πρόλαβαν νὰ  φύγουν στὴν Σουηδία, στὴν χώρα τους, ἐνᾦ ἐπώλησαν τὶς μισές τους μετοχὲς στὴν Στάνταρτ Ὄιλ τοῦ Ῥοκφέλερ!!!

Θεωρητικὰ οἱ Ῥοθτσάιλτνς & Ῥοκφέλερ ἔχασαν ἐξ ἴσου μὲ τοὺς Νόμπελ…

Λάθος, τὸ σχέδιο ἤταν ἡ Ῥωσσία καὶ οἱ χῶρες δορυφόροι της νὰ μὴν εἶναι στὸ παιχνίδι τοῦ πετρελαίου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κομμουνιστικὴς περιόδου.

Τὸ κλείσιμο τοῦ Μπακοῦ ᾡδήγησε στὰ οὐράνια τὴν τιμὴ τοῦ πετρελαίου παγκοσμίως, ἀποζημιώνοντας τὸ Καρτὲλ τῶν δύο «φίλων» γιὰ τὴν χασούρα τους ἀπὸ τὸ Μπακοῦ.

(κάποιοι κακόγλωσσοι ἰσχυρίζονται ἐπίσης, ὅτι αὐτοὶ οἱ δύο φίλοι ἦσαν ἡ κυρία αἰτία τῆς Γενοκτονίας τόσο τῶν Ποντίων, ἀλλὰ κυρίως τῶν Ἀρμενίων, ἀπὸ τοὺς Τσέτες τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, γιατὶ οἱ περιοχές τους εὑρίσκοντο σὲ …λάθος  σημεῖο, στὰ μονοπάτια τοῦ πετρελαίου…
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι φῆμες…
Ἤ μήπως δέν εἴναι;)

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν:

Ἔως κι ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ εἶχε προταθῖ γιὰ τὸ βραβεῖο τὸ 1939, τρεῖς μόλις μῆνες πρὶν νὰ εἰσβάλῃ στὴν Πολωνία καὶ νὰ ξεκινήσῃ ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ἂς μὴν ἀναφερθῶ λοιπὸν στὴν ἀπονομὴ αὐτοῦ τοῦ βραβρίου στὸν Ὀμπάμα, προσφάτως…

Τέλος, ἀκόμη κι ὁ Κεμὰλ ἐπροτάθη γιὰ τὸ βραβεῖον ἀπὸ τὸν (δικό μας) Ἐλευθέριο Βενιζέλο.

Βραβεῖον Εἰρήνης ἤ Πολέμου;3 Βραβεῖον Εἰρήνης ἤ Πολέμου;2

Τὸ τελειωτικὸν κτύπημα γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων.

Ἡ πρότασις Βενιζέλου ὑπὲρ Κεμᾶλ γιὰ τὸ ΝΟΜΠΕΛ εἰρήνης!

Βραβευμένα μέ «ΝΟΜΠΕΛ εἰρήνης» «Λευκά Κράνη»;

Πίσω ἀπὸ κάτι ΝΟΜΠΕΛIΟΥΧΟΥΣ εἰρήνης μερικὲς …γενοκτονίες!!!

Νόμπελ εἰρήνης στὸ …Ἰσραήλ!!!

Τὰ βραβεῖα ΝΟΜΠΕΛ!

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply