Διασυνοριακοὶ ἔρωτες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἐθνικὲς συμφορές!!!

Ἑλληνοτουρκικοὶ ἔρωτες, ἀριστεροὶ καὶ δεξιοί.
Προοδευτικοὶ διεθνιστὲς καὶ ἡ κατάντια τῆς χώρας.

Ὁ σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ, Εὐάγγελος Καλπαδάκης, συζεῖ μὲ τὴν Τουρκάλα Φεϊζα Μπαρουτσοῦ, νούμερο τρία τῆς τουρκικῆς πρεσβείας στὴν Ἀθῆνα. Διασυνοριακοὶ ἔρωτες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἐθνικὲς συμφορές!!!1

Διασυνοριακοὶ ἔρωτες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἐθνικὲς συμφορές!!!2

Ὁ διπλωματικὸς σύμβουλος τοῦ Κυριάκοῦ Μητσοτάκη, Κωνσταντῖνος Ἀλεξανδρῆς, εἶναι ἐπίσης παντρεμένος μὲ Τουρκάλα, ποὺ ἔχει ὑπηρετήσει ἐπὶ πλέον καὶ στὸ ΝΑΤΟ, ἐκπροσωπώντας τὴν Τουρκία.

Ἕνας ἄλλος σύμβουλος ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, εἶναι ἐπίσης παντρεμένος μὲ Τουρκάλα.

Τί συμβαίνει πιά μέ ὅλους αὐτούς τοὺς «προοδευτικούς» καί «διεθνιστές», Ἀριστερᾶς καί Δεξιᾶς, «συμβούλους»;
Πόσο ἀναγκαῖοι καί σημαντικοί εἶναι;
Μπορεῖ μέχρι τώρα νὰ ἐπρόκειτο γιὰ μίαν ἀστεία καὶ ἀξιοθρήντηη ἀριστερο-δεξιο-προοδευτικὴ κωμῳδία, ἀλλὰ τώρα πιὰ ξεπέρασαν τὰ ὅρια. Ὅλα αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σύμτωσις. Ἔδω ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ξεκάθαρη πολεμικὴ ἐπιχείρηση ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας. Μὴ στρατιωτικὴ μέν, ἀλλὰ σίγουρα πολεμική…
Ἂς μὴν ἐχουμε αὐταπᾶτες.

Αὐτὲς οἱ συμβιώσεις καὶ οἱ γάμοι ἀποτελοῦν δυνάμει κίνδυνο γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἀσφάλεια. Τὸ Τουρκικὸ Κράτος οὐδέποτε ἀφήνει αὐτὰ τὰ πράγματα στὴν τύχη.

Τὸ Τουρκικὸ κράτος ὑποχρεώνει μὲ νόμο τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους του, ποὺ ὑπηρετοῦν στὸ ἐξωτερικό, νὰ συνεργάζονται μὲ τὴν MIT (μυστικὲς ὑπηρεσίες) καὶ τὴν Διεύθυνση Πληροφοριῶν τοῦ Τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου.

Διασυνοριακοὶ ἔρωτες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἐθνικὲς συμφορές!!!

Ὁπότε κύριοι…
«Μπορεῖ νὰ μακαρίζουμε τὴν ἀθῳότητά σας, ἀλλὰ δὲν ζηλεύουμε τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἐπιπολαιότητά σας».
Πᾶρτε ἄμεσα τὰ μέτρα σας, πρὶν νὰ εἶναι πολὺ  ἀργά!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 210 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διασυνοριακοὶ ἔρωτες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἐθνικὲς συμφορές!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κατάσκοποι, πράκτορες, ἀνθέλληνες ἤ …ἠλίθιοι; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ… ΟΧΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΛΛΑ ΑΠΛΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ…

Leave a Reply