Ὥρα νὰ τιμήσουμε τὴν Ἱστορία μας!

Οὐδεὶς εὔχεται ἕναν πόλεμο, ὅπως οὐδεὶς γνωρίζει ποῦ θὰ καταλήξη ἡ διαφαινομένη κρίσις μὲ τὴν Τουρκία.

Ὥρα νὰ τιμήσουμε τὴν Ἱστορία μας!

Ὡστόσο ἐὰν εἶναι νὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ φθάσαμε τὸ 1996, τότε ὁ ἴδιος εὔχομαι ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία νὰ κλειδαμπαρώσῃ σὲ ἕνα δωμάτιο ὅλους τοὺς πολιτικάντηδες καὶ νὰ πράξῃ τὰ δέοντα.

Ἐπὶ τέλους.
Ἂς σεβασθοῦμε καὶ ἂς τιμήσουμε τὴν Ἱστορία μας!

Ὄχι ἄλλα Ἴμια!

Συμπερᾶς Δ. Λουκᾶς

εἰκὼν

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply