Ὥρα νὰ τιμήσουμε τὴν Ἱστορία μας…

Οὐδεὶς εὔχεται ἕναν πόλεμο, ὅπως οὐδεὶς γνωρίζει ποῦ θὰ καταλήξη ἡ διαφαινομένη κρίσις μὲ τὴν Τουρκία.

Ὡστόσο…
Ἐὰν  εἶναι νὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ φθάσαμε τὸ 1996, τότε ὁ ἴδιος εὔχομαι ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία νὰ κλειδαμπαρώσῃ σὲ ἕνα δωμάτιο ὅλους τοὺς πολιτικάντηδες καὶ νὰ πράξῃ τὰ δέοντα.

Ἐπὶ τέλους.
Ἂς σεβασθοῦμε καὶ ἂς τιμήσουμε τὴν Ἱστορία καὶ τοὺς Προγόνους μας!
Ὄχι ἄλλα Ἴμια!

Συμπερᾶς Δ. Λουκᾶς

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὥρα νὰ τιμήσουμε τὴν Ἱστορία μας…

Leave a Reply