Ὥρα νὰ τιμήσουμε τὴν Ἱστορία μας…

Οὐδεὶς εὔχεται ἕναν πόλεμο, ὅπως οὐδεὶς γνωρίζει ποῦ θὰ καταλήξη ἡ διαφαινομένη κρίσις μὲ τὴν Τουρκία.

Ὡστόσο…
Ἐὰν  εἶναι νὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ φθάσαμε τὸ 1996, τότε ὁ ἴδιος εὔχομαι ἡ στρατιωτικὴ ἡγεσία νὰ κλειδαμπαρώσῃ σὲ ἕνα δωμάτιο ὅλους τοὺς πολιτικάντηδες καὶ νὰ πράξῃ τὰ δέοντα.

Ἐπὶ τέλους.
Ἂς σεβασθοῦμε καὶ ἂς τιμήσουμε τὴν Ἱστορία καὶ τοὺς Προγόνους μας!
Ὄχι ἄλλα Ἴμια!

Συμπερᾶς Δ. Λουκᾶς

εἰκόνα

(Visited 140 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὥρα νὰ τιμήσουμε τὴν Ἱστορία μας…

Leave a Reply