Σύγκλισις ἀπόψεων στό Κυπριακό;

Μά πῶς μπορεῖ νά ὑπάρχῃ σύγκλισις ἀπόψεων τῆς Κυπριακῆς μέ τήν Τουρκοκυπριακή πλευρά;

Ἀφοῦ ἡ Τουρκοκυπριακὴ πλευρά:

  • δὲν συζητᾶ τὰ θέματα ἀποχωρήσεως ὅλων τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων
  • ἐπιμένει στὴν ὕπαρξη τῶν μέτρων τῶν Ἐγγυήσεων
  • δὲν ἀποδέχεται τὴν θεσμικὴ ἰδιότητα τοῦ Ἀναστασιάδου ὡς ΠτΚΔ
  • εὑρίσκεται πάρα πολὺ μακρυὰ στὸν ἀριθμὸ τῶν προσφύγων, ποὺ θὰ ἐπιστρέψουν στὶς ἑστίες τους, ἐν σχέσει μὲ τὴν Κυπριακὴ πλευρὰ
  • εὑρίσκεται στὴν ἀντίπερα ὄχθη τῆς Κυπριακῆς πλευρᾶς καὶ βέβαια καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὸ θέμα τῆς ἐκ περιτροπῆς Προεδρίας

Ποῦ στόν διάβολο τήν εἶδαν τήν σύγκλιση;;;;;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply