Σύγκλισις ἀπόψεων στό Κυπριακό;

Μά πῶς μπορεῖ νά ὑπάρχῃ σύγκλισις ἀπόψεων τῆς Κυπριακῆς μέ τήν Τουρκοκυπριακή πλευρά;

Ἀφοῦ ἡ Τουρκοκυπριακὴ πλευρά:

  • δὲν συζητᾶ τὰ θέματα ἀποχωρήσεως ὅλων τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων
  • ἐπιμένει στὴν ὕπαρξη τῶν μέτρων τῶν Ἐγγυήσεων
  • δὲν ἀποδέχεται τὴν θεσμικὴ ἰδιότητα τοῦ Ἀναστασιάδου ὡς ΠτΚΔ
  • εὑρίσκεται πάρα πολὺ μακρυὰ στὸν ἀριθμὸ τῶν προσφύγων, ποὺ θὰ ἐπιστρέψουν στὶς ἑστίες τους, ἐν σχέσει μὲ τὴν Κυπριακὴ πλευρὰ
  • εὑρίσκεται στὴν ἀντίπερα ὄχθη τῆς Κυπριακῆς πλευρᾶς καὶ βέβαια καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὸ θέμα τῆς ἐκ περιτροπῆς Προεδρίας

Ποῦ στόν διάβολο τήν εἶδαν τήν σύγκλιση;;;;;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 95 times, 1 visits today)
Leave a Reply