Ἡ σπουδαία Θάλεια Φλωρᾶ…

Ἦταν 17 Ἰανουαρίου τοῦ 1960, ὅταν πέθανε στὴν Ἀθήνα ἡ ζωγράφος Θάλεια Φλωρᾶ-Καραβία.
Γεννήθηκε στὴν Σιάτιστα στὰ 1871 καὶ ἦταν τὸ μικρότερο παιδὶ τοῦ ἱερέως Χριστοδούλου Φλωρᾶ. Ἦταν ἡ πρώτη Ἑλληνίδα τῆς νεώτερης Ἑλλάδος ποὺ ὕψωνε τὸ ἀνάστημά της γιὰ νὰ κατακτήσῃ μία ἐπίζηλο θέση στὸν διεθνὴ καλλιτεχνικὸ στίβο. Στὸ σύνολό τους τὰ ἔργα της ξεπερνοῦν τὰ 2500.

Ἡ Θάλεια Φλωρᾶ-Καραβία στὸ Ἐμὶν Ἀγᾶ κατὰ τὴν πολιορκία τῶν Ἰωαννίνων τὸ 1913.

Ἡ σπουδαία Θάλεια Φλωρᾶ...

Φωτογράφος εἶναι ὁ Ἀριστείδης Ρωμαΐδης, ὁ ὁποῖος κάλυψε τὸν πρῶτο Βαλκανικὸ Πόλεμο ἐναντίον τῶν Τούρκων καὶ εἰδικότερα τὴν εἴσοδο τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων στὴν Θεσσαλονίκη καὶ στὰ Ἰωάννινα.
Ὅταν ἔστρεψε τὸν φακό του στὴν ζωγράφο Θάλεια Φλωρᾶ-Καραβία, τὴν ὥρα ποὺ καὶ αὐτή, μὲ τὰ δικά της μέσα ἀποτύπωνε στιγμιότυπα ἀπὸ τὸ μέτωπο, δημιούργησε μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες φωτογραφίες τῆς σειρᾶς τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων.

Ἡ περιέργεια τοῦ τσολιᾶ πίσω ἀπὸ τὴν ζωγράφο εἶναι δεδομένη. Καὶ ὅμως, αὐτὴ ἡ γυναῖκα, ἡ γεννημένη στὴν Σιάτιστα τὸ 1871, σπουδαγμένη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὸ Μόναχο καὶ στὸ Παρίσι καὶ παντρεμένη στὴν Αἴγυπτο, μὲ τὸν ἐκδότη Νικόλαο Καραβία, ἀπέδειξε μὲ τὴν δουλειά της πὼς ὄχι ἁπλῶς εἶχε τσαγανό, ἀλλὰ πὼς ἦταν ἰκανὴ νὰ ξεπερνᾷ τὸ ἴδιο της τὸ φύλο.
«Κάτι τὸ συνταρακτικὸ μοῦ ἔδωκε τὸ σκούντημα νὰ ὑπάγω νὰ ἰδῷ τὸν ἀπελευθερωτικὸ αὐτὸν ἀγῶνα ἀπὸ κοντά», ἔγραφε πρὶν ξεκινήσῃ τὴν περιπέτειά της, «μὲ τὰ μολύβια μου καὶ τοὺς χρωστῆρες, μὲ τὴν ὑποχρέωση νὰ γράφῳ στὴν ἀλεξανδρινὴ «Ἐφημερίδα», ἐπέρασα ἀπὸ τὰς Ἀθήνας νὰ ἐφοδιασθῶ μὲ τὴν σχετικὴ ὑπουργικὴ ἄδεια γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη ποὺ εἶχε γίνη πιὰ ἑλληνική»…

Χλόη

Πληροφορίες – φωτογραφία 

Ἡ ζωγράφος τοῦ πολέμου…

Γιὰ τὴν Θάλεια Φλωρᾶ-Καραβία μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply