Λογοκρισία ψευδῶν εἰδήσεων στήν Γερμανία;

Τὸ γερμανικὸ Facebook, θὰ ἔχη σήμανση, γιὰ τὰ λεγόμενα fake news, γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν ὁποίων θὰ ἀποφασίζη κάποια ἀρχή.

Ὅταν ἔχῃς στὸ αἷμα σου τὴν gestapo καὶ τὴν Stasi…
…σιγὰ μὴν ἀντισταθῇς στὴν λογοκρισία.

Ὁ δρόμος πρὸς τὴν κόλαση εἶναι πάντα στρωμένως μὲ «ἀγαθές» προθέσεις!

«Ἕνας»

Σημείωσις

Δοκιμαστικὴ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ facebook, ποὺ ξεκινᾶ μὲν ἀπὸ τὴν Γερμανία, ἀλλὰ ἀναμένεται νὰ ἐπιβληθῇ συντόμως ὁπουδήποτε.

Facebook to roll out fake news tools in Germany

Κοινῶς;
Ὁ,τιδήποτε θὰ διαψεύδη τὴν ἐπίσημο προπαγάνδα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀζήτητα ποὺ θὰ καταλήγη, θὰ ἀπειλῆ ἐπισήμως καὶ ὅποιον θὰ τὸ διαδίδη.

Ξεχνᾶμε λοιπὸν τὶς ἀποκαλύψεις, τὰ σκάνδαλα, τὶς τιμωρίες καὶ στὸ βάθος τὴν δικαιοσύνη, ἐφ΄ ὅσον ἤδη ὅλα αὐτὰ λειτουργοῦν σὰν μία χύτρα, ποὺ καταπίνει κάθε ἀντίλογον.
Ἑτοιμαζόμεθα γιὰ διώξεις κατὰ ὁποιουδήποτε (ἀληθῶς ἢ προσχηματικῶς) θὰ ἀξιώνη τὴν ἀλήθεια καὶ θὰ προσπαθῆ νὰ τὴν δημοσιεύσῃ.
Διώξεις μὲ πρόσχημα τὴν «προστασία τοῦ πολιτεύματος» θὰ συμβαίνουν γιὰ πλάκα…

Ἔκαναν καλὴν δουλειὰ τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων καὶ τώρα ἀναμένουν τὶς ἀμοιβές τους.
Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζω εἶναι τὸ ἐὰν θὰ προλάβουν νὰ τὶς ἀπολαύσουν.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅμως ἄλλη, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ φαίνεται…
Τὸ τέρας ἀργοπεθαίνει καὶ θέλει νὰ πάρῃ μαζύ του, στὰ δικά του λημέρια τῆς κολάσεως, ὅλους ὅσους τὸ πλησιάζουν.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply