Ἰταλικὸ ἀφιέρωμα στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

Στὴν Ἰταλία ἑόρτασαν τὴν «Ἡμέρα Ἑλληνικῆς Γλώσσης»!!

Ποιοί Ἕλληνες ἐπίσημοι προσκεκλημένοι ἐτίμησαν τίς ἐκδηλώσεις;
Οὐδείς!!!!!!!!!!!!!!!!

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν δευτέρα παγκόμια ἡμέρας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὴν Νάπολη στὶς 9 Φεβρουαρίου τοῦ 2017.

Ἡ Νάπολη πρωτοπορεῖ ὑπερήφανη…!!!

Χαμῆλος Μίμης

Στὴν Ἰταλία ἑόρτασαν τὴν «Ἡμέρα Ἑλληνικῆς Γλώσσης»!!!
Στὴν Ἑλλάδα ἑόρτασαν τὴν κινεζικὴ πρωτοχρονιά!!!

Σπανὸς Πανορμίτης

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply