Διατηρώντας δικαιώματα …«ἀστυνομεύσεως»!!!

Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ λέει ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἀπειλεῖται ἀπὸ μουσουλμάνους τρομοκράτες…

…ἀπειλεῖ τὸ Ἰρὰν μὲ εἰσβολή, στὴν ἄλλην ἄκρη τοῦ κόσμου, γιατὴ ἤσκησε τὸ δικαίωμά του νὰ δοκιμάσῃ ἀμυντικὸ ὅπλο…!!!

Τουσιάδης Δημήτρης

 

 

 

(Visited 111 times, 1 visits today)




Leave a Reply