Ῥῶσσοι κατά Τούρκων;

Ῥωσσικὴ ἐφημερὶς ἐχθὲς (ἐδῶ ὁ σύνδεσμος), δημοσίευσε μίαν εἰδησιν ποὺ θὰ συζητηθῆ καὶ ἀλλάζει τὰ δεδομένα, ἐὰν ἐπιβεβαιωθῇ!!!

(Στὴν πρώτη φωτογραφία σᾶς ἔχω τὸ πρωτότυπο στὰ ῥωσσικὰ καὶ στὶς ἐπόμενες, σὲ δύο τμήματα, στὰ ἑλληνικά)

 

Στὴν ἐπομένη (δευτέρα σελίς) στὸ κέντρο, χαμηλά, ἀναφέρει πὼς ἡ Ῥωσσία βλέπει πὼς σπάει ἡ «συμμαχία» της μὲ τοὺς Τούρκους, γιατί, ὅπως λέει, οἱ Τοῦρκοι τὰ βρῆκαν μὲ τὶς Η.Π.Α. – Trumb (γιὰ θύλακα στὴν Β. Συρία – Al Bab), καλώντας ἀμερικανικὰ στρατεύματα στὴν περιοχὴ καὶ …πουλώντας τοὺς Ῥώσσους!!!!

 

Καὶ μία ἀκόμη εἴδησις/ἀνάλυσις, στὴν πρώτη εἰκόνα, κάτω καὶ τέρμα δεξιά, πὼς οἱ Η.Π.Α. (Trumb), πηγαίνουν νὰ σπάσουν τὸν ἄξονα Ἰρὰν -Κίνας, συμμάχους τῆς Ῥωσσίας (γνωστὸ σὲ ὅλους αὐτὸ πιστεύω…!).

Πατῆστε μόνοι σας τὴν αὐτόματη μετάφραση, στοὺς παρακάτω συνδέσμους:

vz.ru

vz.ru

 Ἁ.Ἑ.

(Visited 201 times, 1 visits today)
Leave a Reply