Ὑπὸ στρατιωτικὸ νόμο τὸ Παρίσι!!!

Προκήρυξις στρατιωτικοῦ νόμου στὸ Παρίσι…
…λόγῳ τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας…!!!

Τὸ καῖν καὶ τὸ λεηλατοῦν γιὰ ὀγδόη ἡμέρα καὶ τὸ 50% τοῦ Γαλλικοῦ Στρατοῦ ἔχει βγεῖ στοὺς δρόμους….

MARTIAL LAW In FRANCE AS PARIS BURNS On Day 8 Of MUSLIM UPRISING, 50% of FRENCH ARMY DEPLOYED TO STREETS [VIDEO]

 

Κι ἀκόμη μερικοὶ νὰ καταλάβουν ὅτι πρόκειται γιὰ κανονικὴ εἰσβολὴ στὴν Εὐρώπη!!!

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

(Visited 266 times, 1 visits today)
Leave a Reply