Ἡ παγκοσμιοποίησις τῆς διονυσιακῆς λατρείας

Εἶναι γνωστὸ ὅτι πολλὲς χριστιανικὲς ἑορτὲς ἔχουν ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες παγανιστικὲς ἑορτὲς τῆς ἰδίας ἡμερομηνίας.

Πρό-χριστιανικὲς εἶναι οἱ ῥίζες τῆς βουλγαρικῆς ἑορτῆς τῆς ἀμπελουργίας καὶ τοῦ κρασιοῦ, Ἡμέρα Ἀγ. Τρύφωνος, ποὺ πιθανότατα προέρχεται ἀπὸ τὰ διονυσιακὰ μυστήρια.

Στὴν Ῥώμη ὁ Διόνυσος γίνεται Βάκχος καὶ μέχρι σήμερα στὸν δυτικὸ κόσμο ὀνομάζουν τὸ καρναβάλι ὡς Bacchanalia (Βακχανάλια). Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Bacchanalia ἀποβάλλονται ὅλα τὰ ταμποῦ, ἔτσι ὥστε οἱ συμμετέχοντες νὰ ἐπιδοθοῦν στὸν ἔρωτα καὶ τὴν μέθη.

Πανορμίτης Σπανὸς

Φωτογραφίες ἀπό Ἰσπανία,Βουλγαρία καὶ Οὐγγαρία.

(Visited 123 times, 1 visits today)
Leave a Reply