Φταίει τό κακό τό ῥιζικό μας;

Φταίει τό κεφάλι τό κακό μας;
…ἤ πρῶτα ἀπό ὅλα τό …κρασί;

«…ὅσο κι ὁ νοῦς ἂν τυραννιέται,
ἄσπρην ἡμέρα δὲν θυμιέται.
….

-Φταίει τὸ ζαβὸ τὸ ῥιζικό μας!
-Φταίει ἡ ζωὴ ποὺ μᾶς μισεῖ!
-Φταίει τὸ κεφάλι τὸ κακό μας!
-Φταίει πρῶτα ἀπὸ ὅλα τὸ κρασί!
Ποιός φταίει, ποιός φταίει; Κανένα στόμα,
δὲν τὸ ‘βρε καὶ δὲν τὸ ‘πε ἀκόμα….»

Κώστας Βάρναλης

Ὄχι Μοιραῖοι. Ζωντανοί! (ἀναδημοσίευσις)

Γιά ὅσα μᾶς συμβαίνουν;
Ἐμεῖς καὶ μόνον ἐμεῖς φταῖμε.

Γιατί φταῖμε;
Μὰ διότι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἀεὶ νέοι ἐσμέν, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ μαθήματά μας νὰ τὰ λαμβάνουμε …κατόπιν ἑορτῆς καὶ μὲ τὸν χειρότερον τρόπο. Ξεχνᾶμε… Ξεχνᾶμε…
Λησμονοῦμε γρήγορα τὸν …κακό μας τὸν καιρὸ καὶ ξανακάνουμε τὰ ἴδια λάθη ξανὰ καὶ ξανά…
Τὰ ἴδια μὲ τοὺς Κούρδους… Τὰ ἴδια μὲ τοὺς Ἀλβανούς… Τὰ ἴδια καὶ μὲ τοὺς Τούρκους… Μὲ τοὺς Ἀλγερινούς…
Τὸ ἔχουμε στὸ αἷμα μας, ὅπως καὶ στὶς ἡγεσίες μας, τὸ …ἀπολύτως ἀμνήμον θυμικό μας.

Φίλοι Κοῦρδοι κι ἄλλες …παραμυθολογίες!!!

Ἔγραφε ὁ φίλος Ἀπόστολος πρὸ ἡμερῶν:

Ἡ κυρία Μίμι Κοντέλι (μήπως Κοντέλλη;), ὑπουργὸς Ἀμύνης τῆς Ἀλβανίας, ποὺ ἔγινε γνωστὴ μὲ τὶς «νουθεσίες» της πρόσφατα, στὸν δικό μας ὑπουργὸ Ἀμύνης Π. Καμμένο, ἔχει ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον παρελθόν.

Πρὶν 25 χρόνια περίπου ὑπῆρξε χορεύτρια σὲ νυκτερινὸ κέντρο τῆς Συγγροῦ, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.
Τότε δηλαδὴ ποὺ ἡ χώρα της πεινοῦσε, αὐτὴ ἦλθε στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ φάῃ ψωμί.

Μετὰ κατάφερε νὰ φύγῃ στὴν Ἀμερική, σπούδασε Διεθνεῖς Σχέσεις καὶ τελικὰ ἔγινε ὑπουργὸς Ἀμύνης τῆς Ἀλβανίας.

Μπράβο της! Χαιρόμεθα ὅταν οἱ ἄνθρωποι προοδεύουν.
Ἀλλὰ καὶ λίγη εὐγνωμοσύνη στὴν πρώτη χώρα ποὺ τῆς ἔδωσε δουλειὰ καὶ ψωμὶ θὰ ἦταν περισσότερο κατάλληλος ἀπ᾿ τὸ μῖσος ποὺ δείχνει, ταυτιζομένη μ᾿ αὐτὸ τὸ γιουσουφάκι τοῦ Ἐρντογᾶν, τὸν ἀνεκδιήγητο Ῥάμα.

Ἀλλὰ τὸ παράδειγμα αὐτὸ ἂς μᾶς γίνῃ μάθημα, διότι ἔχουμε γίνει πολὺ μπόσικοι καὶ ἀνοικτοχέρηδες.
Ἂς κυττάξουμε λίγο καὶ τὸ δικό μας συμφέρον.
Ἄλλο πράγμα ὁ καλὸς καὶ ἄλλο ὁ μαλακός…..

Γονιδέλλης Ἀπόστολος

εἰκόνα

Μὰ ἦταν εὐγενής… Πολὺ εὐγενής.
Χάσαμε τὶς στοχεύσεις μας, τὴν ταὐτότητά μας, μά, κυρίως τὴν συνειδητότητα τοῦ τὶ σημαίνει Ἐλεύθερος Ἄνθρωπος.

Πατῆστε ἄφοβα στὴν εἰκόνα…
Μεγαλώνει γιὰ …μελέτη!!!

«…-Φταίει τὸ ζαβὸ τὸ ῥιζικό μας!
-Φταίει ἡ ζωὴ ποὺ μᾶς μισεῖ!
-Φταίει τὸ κεφάλι τὸ κακό μας!
-Φταίει πρῶτα ἀπὸ ὅλα τὸ κρασί!
Ποιός φταίει, ποιός φταίει; Κανένα στόμα,
δὲν τὸ ‘βρε καὶ δὲν τὸ ‘πε ἀκόμα….»

Φταίει τὸ κεφάλι τὸ κακό μας…
Φταίει μόνον τὸ ὅτι πολὺ «κρασί» παραμυθολογίας καὶ παραπληροφορίας ἀφήσαμε νὰ μᾶς μεθύσῃ…
Φταίει ποὺ θέλουμε κάτι νὰ μᾶς ξυπνήσῃ…
…καὶ θὰ μᾶς ξυπνήση…
Μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακό, θὰ μᾶς ξυπνήση…

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐννοεῖται πὼς πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα φταῖν αὐτὰ τὰ κουδουνισμένα ποὺ οὐδέποτε προσέφεραν κάτι καλὸ στὸν τόπο. Μὰ κι ἐμεῖς, πίσω τους, παρακαλώντας τὴν ἐλεημοσύνη τους, δὲν κάναμε κάτι. Ἐλπίζοντες καὶ βολευόμενοι, κατὰ περίπτωσιν, στηρίξαμε κάθε τους πράξιν εἰς βάρος μας, ἀκόμη κι ὅταν τὴν κατανοούσαμε.
Μᾶς κάνει ἤ ὄχι συνεργούς κάτι τέτοιο;
Τὸ χειρότερον ὅλων εἶναι πὼς μόνον μὲ ἀφορμὴ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα ἀρχίσαμε κάτι νὰ …βλέπουμε.
Χρῆμα ὅμως τέλος…
…καὶ μονόδρομος ἡ Ἀπελευθέρωσις!!!

εἰκόνα

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply