Ὥρα νὰ γκρεμίσουμε τὰ ῥημάδια καὶ νὰ ξανακτίσουμε ὅπως πρέπει…

Ἀλίαρτος

ἀφῆστε το νὰ γίνῃ χωράφι…

Τὰ παιδιὰ εἶναι πολύτιμα, ἀλλὰ νὰ ἀφήσουμε τὴν δική μας προβολὴ στὴν ἄκρη.
Μποροῦμε; Μᾶς ἀφήνει ὁ ἐγωϊσμός;
Καὶ μὴν μοῦ πεῖτε μερικὰ «χριστιανοαπελευθερωτικά»…

Ἄνοιξα μίαν συζήτηση γιὰ τὸ «μέλλον» τῶν ὅσων ἔχουν ἀφεθεῖ στὸν μαρασμὸ κτιρίων καὶ στὴν πιθανότητα ἀξιοποιήσεώς τους.
Αὐτὲς οἱ δύο φωτογραφίες ἔχουν ἀπόσταση πολλῶν χιλιάδων χιλιομέτρων. Ἀπόσταση χιλιομετρικὴ καὶ ἀντιλήψεων.
Ἐὰν καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἀντιλήψεις ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ διαφορετικὲς ἀφετηρίες…

Ἀλίαρτος

Ἡ μία φωτογραφία εἶναι στὴν Κίνα καὶ ἡ ἄλλη ἐδῶ.
Νομίζω πώς, κυρίως, ἡ παντελὴς ἔλλειψις λογικῆς θὰ συνεχίζη νὰ μᾶς κατέχῃ.
Σὲ αὐτὴν τὴν ἀντίληψη δὲν ὑπάρχει ἄλλο παρὰ ἡ κακομοιριά μας.

Συνέχεια ὁρισμένων παρατηρήσεων.
Ἔγραψα παραπάνω γιὰ τὴν διαφορὰ ἀντιλήψεων καὶ τὴν ἀξιοποίηση ἀφημένων χώρων.

Σήμερα αὐτὲς οἱ τρεῖς φωτογραφίες δείχνουν πὼς ὅταν ὑπάρχῃ «ὄνειρο καὶ λογισμός», μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ μία αὐλή.

Μία αὐλὴ  καθάρισε καὶ ἔγινε μία βιβλιοθήκη κι ἕνας τόπος νὰ παίζουν τὰ παιδιὰ σὲ μίαν φτωχὴ γειτονιὰ στὸ Πεκίνο.
Ἕνας χῶρος ἑννέα (9) τετραγωνικῶν μέτρων ἔχει ζωὴ καὶ τὶς φωνὲς τῶν παιδιῶν.

Ἁπλᾶ – ἁπλᾶ δίχως ἄχρηστες κραυγὲς καὶ τὸν ξεπεσμὸ τῆς ἀρχοντοχωριατιᾶς.

Παντοῦ γύρω μας ἡ προσβολὴ τῆς αἰσθητικῆς βγάζει μάτι ἀπὸ τὴν ἀνικανότητα καὶ τὴν τσαπατσουλιά.

Πόσο δὲν ἔχουμε καθαρὴ καὶ λεπτὴ ματιά…

Λεωνίδας

(Visited 176 times, 1 visits today)
Leave a Reply