Φιλοτουρκικὲς διαδηλώσεις ἀπαγορεύονται σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη

Μετὰ τὴν Γερμανία καὶ ἡ Ὁλλανδία ἐναντιώνεται στὰ σχέδια τῶν Τούρκων καὶ τοῦ Ἐρντογᾶν, γιὰ μεγάλες προεκλογικὲς συγκεντρώσεις, σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης.
Συγκεντρώσεις ποὺ ὀργανώνονται σὲ μίαν προσπάθεια τοῦ Ἐρντογᾶν νὰ κερδίσῃ τὶς ψήφους τῶν ἑκατομμυρίων Τούρκων, μὲ διπλὴ ὑπηκοότητα, ποὺ ζοῦν στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

Μόλις οἱ τουρκικὲς ὀργανώσεις ἀνεκοίνωσαν τὰ σχέδιά τους, γιὰ μεγάλη πολιτικὴ συγκέντρωση στὸ Ῥότερνταμ, μὲ ὁμιλητὴ τὸν Τοῦρκο Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Mevlut Cavusoglu, ἄρχισαν οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ὁλλανδῶν.
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀνακοινώσεως ἦταν ἡ ἐχθεσινὴ παρέμβασις τοῦ Ὁλλανδοῦ Πρωθυπουργοῦ Mark Rutte καὶ ἡ ἀπόφασίς του γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἀπαγόρεσή τους, δηλώνοντας ὅτι «Ὁ ὁλλανδικὸς δημόσιος χῶρος δὲν εἶναι τόπος γιὰ πολιτικὲς ἐκστρατείες ἄλλων, ξένων χωρῶν».

Ἡ νέα αὐτὴ ἀπαγόρευσις ἔρχεται νὰ προστεθῇ σὲ ἐκεῖνες τῆς Γερμανίας, ὅπου οἱ ἀρχὲς ἀπηγόρευσαν ἐπίσης τὶς συγκεντρώσεις Τούρκων σὲ τρεῖς γερμανικὲς πόλεις, προκαλώντας τὸν θυμὸ τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως καί, παρ΄ ὁλίγον, διπλωματικὸ ἐπεισόδιο. 

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply