Ξεκινᾶ ἐνδο-ἰσλαμικός πόλεμος στήν Ὁλλανδία;

Ὁ «πόλεμος» ποὺ ἐξέσπασε στὴν χώρα, μεταξὺ τῶν Ὁλλανδῶν καὶ τῶν Τούρκων, φαίνεται νὰ λαμβάνῃ τώρα κι ἄλλες διαστάσεις.
Αὐτὴν τὴν φορὰ μεταξὺ διαφορετικῶν ἰσλαμικῶν ὁμάδων καὶ συγκεκριμένα μεταξὺ τῶν Μαροκανῶν τῆς χώρας καὶ τῶν Τούρκων.

Τὸ θέμα βγῆκε στὴν δημοσιότητα, μετὰ ἀπὸ καταγγελία τῆς «Ἐπιτροπῆς Μαροκανικῶν Τζαμιῶν Ὁλλανδίας» (Raad van Marokkaanse Moskeeen in Nederland (RMMN)0 καὶ ἀναφέρεει ὅτι τὰ μέλη τους γίνονται δέκτες πολλῶν πιέσεων, γιὰ νὰ ψηφίσουν τὸ κόμμα «Denk», στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές, διαφορετικὰ εἶναι «προδότες»!!!

Τὸ «Denk», εἶναι ἕνα πολιτικὸ κόμμα μειονοτήτων, τὸ ὁποῖο ἐδημιουργήθη ἀπὸ δύο Τούρκους, τέως βουλευτές, τοὺς Τουναχὰν Κουζοῦ καὶ Σελτσοῦκ Ὀζτοῦκ, οἱ ὁποῖοι ἐξεδιώχθησαν ἀπὸ τὸ Ἐργατικὸ Κόμμα (PvdA), ὅταν ἠρνήθησαν νὰ στηρίξουν τὴν κομματικὴ γραμμὴ γιὰ τοὺς μετανάστες.


Τὸ κόμμα αὐτὸ ζητᾶ, μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων, τὴν δημιουργία «Μητρῴου Ῥατσισμοῦ», ὅπου θὰ καταγράφονται ῥατσιστικὲς ἀπόψεις καὶ σχόλια ποὺ ἐμφανίζονται στὸ Διαδίκτυο(!).
Ὅταν ὅμως πρὶν καιρὸ συνελήφθη μία Ὀλλανδο-τουρκάλα δημοσιογράφος στὴν Τουρκία, ἐπειδὴ ἔγραψε ἄρθρο κατὰ τοῦ  Ἐρντογάν, οἱ ἡγέτες του ἐδήλωναν: «Ἡ Ἐμπροὺ Ὀμὰρ πρέπει νὰ συμμορφώνεται μὲ τὸν τουρκικὸ νόμο στὴν Τουρκία»!!!

(https://www.bewegingdenk.nl/)

Αὐτοῦ τοῦ κόμματος ἡ ἡγεσία δέχεται τώρα κατηγορίες ἀπὸ τὸ «Συμβούλιο Μαροκινῶν», ὅτι μὲ τὴν ἐπιθετικὴ πολιτικὴ ἐκστρατεία ποὺ διεξάγουν, ἐμποδίζουν τοὺς μουσουλμάνους νὰ σκεφθοῦν κριτικὰ καὶ τοὺς παρεμποδίουν ἀπὸ τὸ νὰ ψηφίσουν ἄλλα κόμματα, ὅπως ἴσως θὰ ἐπιθυμοῦσαν.


Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο πολώνουν τοὺς ψηφοφόρους, μιλώντας μόνον στὴν βάστη κοινῆς πίσεως καὶ ἐθνικῆς καταγωγῆς, ἀν τὶ νὰ ἀναφέρονται στὰ πραγματικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ μουσουλμάνοι, ἐνᾦ φθάνουν ἀκόμη καὶ στὸ σημεῖον νὰ χαρακτηρίζουν ὡς «προδότες» ὅσους μουσουλμάνους δὲν τοὺς ψηφίζουν.

πηγὴ

Ὅπως βλέπουμε τὸ θέμα ἔχει ἤδη πολλὲς προεκτάσεις καὶ ἀναμένονται ἐξελίξεις.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply