Διάλεξε πλευρά!!!

Ἀπὸ τὴν μία ἀκοῦμε γιὰ τὴν δραχμή…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην γιὰ τὸ εὐρῶ…

Ἀπὸ τὴν μία κάποιοι φωνάζουν ὑπὲρ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης..
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην κάποιοι ἄλλοι γιὰ τὴν ἀποκοπή μας ἀπὸ αὐτήν…

Ἀπὸ τὴν μία κάποιοι θαυμάζουν τὸν Τρᾶμπ(α) καὶ τὶς προθέσεις του…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην κάποιοι τὸν κράζουν…

Ἀπὸ τὴν μία κάποιοι ἀναμένουν τὸ «ξανθὸ γένος» καὶ τὸν Ποῦτιν νὰ μᾶς σώσῃ…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην κάποιοι γελοῦν περιφρονητικὰ καὶ κρεμοῦν τὶς ἐλπίδες τους στὸ ΝΑΤΟ…

Ἀπὸ τὴν μία μᾶς ἀπειλοῦν μὲ περικοπὲς ἐπὶ περικοπῶν…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς ὑπόσχονται …αὐξήσεις, ἐπιδόματα καὶ δωράκια….

Ἀπὸ τὴν μία ἐλπίζουμε διαρκῶς καὶ ἀενάως σὲ κάποια ψίχουλα…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ψηφίζουμε ξανὰ καὶ ξανὰ τοὺς δημίους μας…

Ἀπὸ τὴν μία ἀγανακτοῦμε μὲ τὰ σκάνδαλα…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τὰ ξεχνᾶμε σὲ μίαν στιγμή…

Ἀπὸ τὴν μία ἐξοργιζόμεθα μὲ τὴν προπαγάνδα…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τὴν ἀναπαράγουμε…

Ἀπὸ τὴν μία ἀναζητοῦμε τὴν ἀλήθεια…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, μόλις τὴν βροῦμε, τῆς στρέφουμε τὴν πλάτη καὶ τὴν …λησμονοῦμε!!!

Ἀπὸ τὴν μία διαπιστώνουμε πὼς ὅσοι διατηροῦν κομματομάγαζα εἶναι τῆς ἰδίας κοπῆς παλιοτόμαρα…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην κάποιοι κάνουν ἀναλύσεις ἐπὶ ἀναλύσεων, γιὰ τὸ ἐὰν τὸ προηγούμενον κόμμα εἶναι καλλίτερον ἀπὸ τὸ τωρινὸ ἢ τὸ ἐπόμενον…

Ἀπὸ τὴν μία τὸ σκάνδαλο (καὶ κάθε ἀντίστοιχον) τῆς SIEMENS συνιστᾶ πράξιν ἐσχάτης προδοσίας…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἀναμένουμε ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη νὰ σταθῇ στὸ ὕψος της…

Ἀπὸ τὴν μία ἡ δικαιοσύνη δὲν ἐντοπίζει ἐνόχους σὲ ΜΑΡΦΙΝ, NOOR1 καὶ χρηματιστήριον…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην σὲ αὐτὴν στηρίζουμε τὶς ἐλπίδες σωτηρίας τῆς χώρας…

Ἀπὸ τὴν μία μᾶς σκίζει ἡ ἀριστερὰ συμμορία τῶν τραπεζιτῶν…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην εὐχόμεθα νὰ ἔλθῃ μία …ἄλλη ἀριστερά, γιὰ νὰ μᾶς …σώσῃ!!!

Ἀπὸ τὴν μία οἱ κακοὶ μνημονιακοί…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ καλοὶ ἀντιμνημονιακοί…

Ἀπὸ τὴν μία βρίζουμε τὰ τσοντοκάναλα…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχουμε τὶς τηλεοράσεις στὸ κεντρικότερον σημεῖον τοῦ σπιτιοῦ μας.

Ἀπὸ τὴν μία τὰ μισὰ θέματα τῆς εἰδησεογραφίας εἶναι ψευδῆ…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τὰ ἄλλα μισὰ εἶναι ἐπίσης ψευδῆ…

Ἀπὸ τὴν μία κάποιοι κατηγοροῦν τὴν μάννα τοῦ Φῦσσα ποὺ περιέλαβε τοὺς χρυσαυγῖτες (ἀλλὰ ὄχι τὸν Ῥουπακιᾶ, ποὺ δὲν δικάζεται μὲ τοὺς χρυσαυγίτες κατεβάζοντάς τους καντήλια, μαζὺ μὲ τοὺς τραμπούκους τῆς ΜΟΣΑΝΤ ποὺ ἔκαναν λαμπόγυαλο τὸ Ἐφετεῖον)…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην κατηγοροῦν τοὺς χρυσαυγίτες γιὰ δικούς τους τραμπουκισμούς…

Ἀπὸ τὴν μία τραμπουκίζουν ἐλεύθερα, μὲ τὴν σιωπηλὴ ὑποστήριξιν τῆς ΕΛΑΣ τὰ πρακτοράκια τοῦ πSoros μέσα σὲ σχολεία τοῦ Ὡραιοκάστρου…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην θεωροῦν ῥατσιστὲς τοὺς Ὡραιοκαστρίτες…

Ἀπὸ τὴν μία βλέπουμε τοὺς ἰσλαμολάγνους…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τοὺς ἰσλαμοφάγους…

Ἀπὸ τὴν μία βλέπουμε τοὺς μπατριώταρους…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τοὺς ἐθνοπροδότες…

Ἀπὸ τὴν μία μᾶς σερβίρουν ναρκωτικά, παιδεραστίες καὶ ὁμοφυλοφιλίες…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο γιὰ τὸ «εὐρωπαϊκὸν δίκαιον»…

Ἀπὸ τὴν μία βλέπουμε τοὺς πσωῤῤοπληγμένους νὰ λυσσοῦν κατὰ τῶν πάντων, ἀπειλώντας ἀκόμη καὶ μὲ …«ἐκκαθαρίσεις»…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην βλέπουμε μίαν δικαιοσύνη νὰ μὴν γνωρίζῃ τὸ ὄνομά του…

Ἀπὸ τὴν μία βλέπουμε οὐρὲς στὶς καφετέριες καὶ στὰ μπαράκια…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην οὐρὲς στὰ συσσίτια….

Ἀπὸ τὴν μία βλέπουμε τὴν τραπεζικὴ δικτατορία νὰ ἁπλώνῃ ὁπουδήποτε τὰ πλοκάμια της…
…κι ἀπὸ τὴν ἄλλην σπεύδουμε νὰ πληρώσουμε ὅ,τι αὐτοὶ μᾶς ζητοῦν…

Νά τό δοῦμε ἀλλοιῶς  ὅμως;
Μήπως ἔφθασε ὁ …κόμπος στό κτένι;
Μήπως ἐπί τέλους ὀφείλουμε νά στρέψουμε τό βλέμμα μας σέ ὅ,τι ἄλλο ἐκτός ἀπό αὐτά πού μᾶς ὑποδεικνύουν αὐτοί πού ὁρίζουν (ἐπισήμως) τά τοῦ κόσμου μας;
Μήπως ἐπί τέλους πρέπει νά στραφοῦμε μέσα μας; Νά ἀκυρώσουμε ὅσα ξέραμε; Νά ἐπανατοποθετηοῦμε ἀπέναντι στήν ζωή;;  Νά ἀναρωτηθοῦμε γιά τήν χαμένη μας αὐτάρκεια καί τήν ἀνάγκη ἐπαναδομήσεως τῶν κοινωνιῶν μας;

Μήπως ἐπί τέλους πρέπει νά βγοῦμε ἔξω ἀπό αὐτά τά διλήμματα καί νά τά ξαναπιάσουμε ὅλα ἀπό τήν ἀρχή;
Μήπως νά ἀναρωτηθοῦμε γιά τό τί πράγματι ἀξίζει καί τό τί πρέπει νά διεκδικήσουμε;
Μήπως νά ξεχάσουμε ὅσα ξέραμε καί νά ξαναμάθουμε βασικούς κανόνες ἐπιβιώσεως;

Ὑπάρχουν δύο πλευρὲς πλέον στὸν κόσμο μας. Αὐτὴ ποὺ τὸν ἀποδέχεται καὶ συμβιβάζεται κι αὐτὴ ποὺ θέλει νὰ ἀναποδογυρίσουν τὰ πάντα. Ἐὰν ἐπιλέξουμε τὴν πρώτη, πάντα θὰ ἀνακύπτουν διλήμματα.
Ἐὰν ἐπιλέξουμε τὴν ἄλλην, τὴν ἄγνωστη, εἶναι μονόδρομος, μὰ εἶναι καὶ Ἐλευθερία.

Διάλεξε πλευρά.
Ἤ θὰ παίξης στὸ παιχνίδι τοῦ δικομματισμοῦ, τοῦ Διαίρειν καὶ βασίλευε, ἢ θὰ βγῆς ἀπὸ αὐτὸ καὶ θὰ βρῆς πραγματικοὺς συντρόφους, γιὰ νὰ δομήσῃς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν κοινωνία μας.
Καὶ εἶναι ὥρα πιά…

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 203 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διάλεξε πλευρά!!!

Leave a Reply