Διεθνισμός, σωβινισμὸς κι Ἐθνικισμός!

Ἐὰν αὐτὸ εἶναι διεθνισμός, τότε τί κακό ἔχει τό ἀντίθετό του;

Βᾶλε το λίγο τὸ ῥημάδι σὲ σκέψη…
Καὶ μὴν μπερδεύῃς τὴν ἀγάπη γιὰ τὸ Ἔθνος μὲ τὸν σωβινισμό, ποὺ σημαίνει ἀνωτερότητες και ἐπιθετικὲς τάσεις ἐναντίον ἄλλων λαῶν.

Καταλαβαίνεις τώρα ἴσως λιγάκι, ἢ ἀρχίζεις νὰ ὑποψιάζεσαι τὸν λόγο, γιὰ τὸν ὁποῖον ἐταύτισαν τὸν Ἐθνικισμὸ μὲ τὸν σωβινισμό, φροντίζοντας νὰ φορτώσουν ὅλα τὰ κακὰ τοῦ δευτέρου στὸν πρῶτο καὶ μάλιστα νὰ ἐξαφανίσουν τὸν σωβινισμό, ὡς λέξη, γιὰ νὰ μὴν γίνῃ ἡ σύγκρισις καὶ ἔτσι νὰ μείνῃ στὸ κεφάλι τοῦ φιδιοῦ, ὁ διεθνισμός, χωρὶς τὸ φυσικό του ἀντίθετο, ὡς λέξι κι ἔννοια, γιὰ νὰ ἐπιβληθῇ εὐκολότερα. 

Διεθνισμὸς =φασισμός, φυλετισμός, ῥατσισμὸς ἐναντίον τῶν ἐθνῶν, ὁλοκληρωτικὴ διακυβέρνησις, καθεστὼς καταπιέσεως, συντριβῆς καὶ γενοκτονίας τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν λαῶν!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

 

(Visited 178 times, 1 visits today)
Leave a Reply