Γιατί ἀσχολοῦνται τά Μ.Μ.Ε. μόνον μέ τόν πΣῶῤῥα;

Τόσες ἡμέρες μετὰ τὴν παραίτηση Κουκούτση καὶ οἱ ἐφημερίδες, μαζὺ καὶ τὰ κανάλια…
…τσιμουδιά!!!
Συνεχίζεται ὅμως, μὲ μίαν παράξενη ἐπιμονή, ἀπὸ τὰ μεγάλα κανάλια (ἐπὶ μῆνες τώρα) ἡ ἐπιχείρησις ἀποδομήσεως τοῦ Σῶῤῥα.

Ἀναρωτήθηκε μήπως κάποιος γιατί;

Εἶπε μία φίλη μου κάτι πολὺ ἐνδιαφέρον, πρὸ ἡμερῶν: «Καλά, γιατί δέν τούς ἀφήνουν μαζεμένους ὅλους τούς τρελλούς σέ ἕνα κόμμα; Τί θέλουν νά τούς διαλύσουν τώρα;;;»
Ἀπάντησις: ὁ Σῶῤῤας ἀπεφάσισε νὰ κατεβῇ στὶς ἐκλογές.

Κι ἀπό ποῦ θά κόψη μεγάλο ποσοστο ὁ Σῶῤῥας;
Ἐὰν ὁ Σῶῤῥας κατέβαινε στὶς ἐκλογές, ὅλοι αὐτοὶ οἱ βλαμμένοι δὲν θὰ ἔχουν νὰ ψηφίσουν τίποτα ἄλλο, πλὴν ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.

Τὸ πολιτικὸ καὶ μηντιακὸ κατεστημένο σπρώχνει τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ μὲ χίλια.
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἀπὸ μηδενικὰ κι ἀμορφώτους, τοὺς ἡρωοποίησαν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, μὲ τὴν ἐπιχείρηση «παλληκάρια καὶ τίμιοι πατριῶτες, ποὺ τοὺς κυνηγᾶ τὸ σύστημα».

Δεκάδες ὦρες, καθημερινῶς, στὰ δελτία, μέχρι νὰ ἀγανακτήσουν καὶ νὰ τοὺς ὑποστηρίξουν, ἀκόμη καὶ ἀριστεροί.
Τὸ βίντεο τῆς συνυλίας, ποὺ προσφάτως εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, κράτησε τρεῖς ἡμέρες, τέσσερις τὸ πολύ…
…καὶ τὸ θέμα ἐθάφθη.

Ἡ Χρυσῆ αὐγὴ εἶναι δημιούργημα τοῦ κατεστημένου, τὸ ὁποῖο οἱ ὁπαδοί της ὑβρίζουν.
Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι ὄχι ἁπλᾶ κατασκευασμένη, ἀπὸ αὐτὸ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο, ἀλλὰ κι ἀπολύτως προωθουμένη.

 Τουσιάδης Δημήτρης

Σημείωσις

Τὸ καθεστὼς δὲν τὸ ἔπιασε τώρα ὁ πόνος γιὰ ἕναν γελοῖο καὶ ἀκίνδυνο ἀπατεώνα, σὰν τὸν ἐν λόγῳ γύφτο.
Ἁπλᾶ προσπαθεῖ νὰ σπρώξῃ τὴν Χρυσῆ αὐγὴ μὲ κάθε τρόπο.

Ξέρουμε τὶ θὰ ψηφίσου νοἱ καθυστερημένοι ἀκροδεξιοὶ τοῦ Ψῶῤῥα, ἐὰν δὲν κατεβῇ στὶς ἐκλογές.

 

(Visited 191 times, 1 visits today)
Leave a Reply