Θυμᾶμαι…

…πὼς σὰν σήμερα οἱ παπποῦδες μας ἀπηλευθέρωσαν τὴν Καλαμάτα…

Θυμᾶμαι…
…πὼς μοῦ ἐκληροδότησαν τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὸν σεβασμὸ πρὸς τὴν Ἱστορία μου…

Θυμᾶμαι…
…πὼς τόσους αἰῶνες ἐπέζησα, μέσα στὴν βία, τὴν ἀμνημοσύνη καὶ τὸ ψέμμα, τὸ ἐπέτυχα γιατὶ τιμοῦσα τὴν (ὅποια) Ἱστορία μου ἐγνώριζα, τὶς Ῥίζες μου, τὴν Γλῶσσα μου κι ἐπάνω ἀπ΄ ὄλα τὴν Πατρίδα μου…

Θυμᾶμαι…
…πὼς ὅποιος κι ἐὰν εἶναι ὁ θόρυβος, ἐγὼ ὀφείλω νὰ παραμένω κωφὴ κι ἑστιασμένη στὸν Ἱερό μου Σκοπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως κάθε συν-Ἀνθρώπου μου…

Θυμᾶμαι…
…πὼς Ἑλλὰς εἶναι κάτι ποὺ μοῦ ἀπέκρυψαν καὶ πὼς δὲν θὰ πάψω, ἔως τῆς τελευταίας μου ἀνάσας, νὰ τὸ ἀναζητῶ…

Θυμᾶμαι…
…πὼς ἱερότερος Σκοπὸς ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια δὲν θὰ ὑπάρξη…

…γιὰ αὐτό, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα, κρατῶ ζωντανὴ τὴν Μνήμη, μελετῶ τὴν Ἱστορία, τιμῶ τοὺς προγόνους, ἀδιαφορῶ γιὰ κάθε ἀνθελληνικὸ Σκουπίδι, ἐξακολουθῶ νὰ πορεύομαι, ἀκόμη καὶ μόνη μου καί, πάντα, μὰ πάντα, ἐξακολουθῶ νὰ σκέπτομαι ὅσο περισσότερο Ἐλεύθερα μπορῶ, κάτω ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες συνθῆκες καὶ τὰ ἔως σήμερα δεδομένα.

Καλὴν Λευτεριὰ Πατριῶτες.
Τὰ δύσκολα τῶν ἀγώνων τώρα ξεκινοῦν…

Φιλονόη

εἰκόνα

 

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply