Λαμβάνοντας …στραβὰ τὰ εἰρηνικὰ μηνύματα τοῦ ἰσλάμ…!!!

Πῶς γίνεται ὅλοι οἱ μακελάρηδες νά παίρνουν στραβά τά εἰρηνικά μηνύματα τοῦ Ἰσλάμ;
Δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω….

Τὸ ὄνομά του εἶναι Ἀμποὺ Ἰζαντὶν καὶ ἔχει γεννηθεῖ στὸ Ἀνατολικὸ Λονδίνο τὸ 1975. Τὸ ὄνομά του, πρὶν ἀσπασθῇ τὸ Ἰσλὰμ ἦταν Τρέβορ Μπροῦκς.
Εἶχε ῥιζοσπαστικοποιηθῆ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἐνῶ φέρεται νὰ εἶχε ταξιδεύση στὸ Πακιστάν, σχετικὰ πρόσφατα. Οἱ τελευταῖες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ γονεῖς του ἦσαν Χριστιανοί, ἐνῶ ἐκεῖνος ἀσπάσθηκε τὸ Ἰσλὰμ σὲ ἡλικία 17 ἐτῶν.

Ὁ Ἀμποῦ Ἰζαντὶν εἶχε χαρακτηρίση τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ποὺ εἶχαν γίνη στὸ Λονδίνο τὸ 2005 «ἀξιέπαινες», ἐνῶ εἶχε δηλώση ἀνοικτὰ πὼς ἤθελε νὰ πεθάνῃ ὡς βομβιστὴς αὐτοκτονίας.

Τὸ Χρήσιμον

Σημείωσις

Βάσει νεωτέρων ἀνακοινώσεων δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ δράστης, διότι ἐδῶ καὶ δύο χρόνια εἶναι ἤδη φυλακισμένος.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply