Θέλει καὶ ἡ χρυσῆ αὐγὴ νὰ βοηθήσῃ στὴν συνταγματικὴ ἀναθεώρησιν…

περισσότερα στὴν χρυσῆ αὐγὴ

Γιατί ὁ μασῶνος Μιχαλολιάκος, ἐνῶ τρώῃ κατ΄ ἐπανάληψη, ἀποπροσανατολιστικὴ ῥοχάλα, θέλει νά συμμετάσχῃ σέ μίαν τροϊκανική διαδικασία τροποποιήσεως τοῦ ἰσχύοντος καί καταπατημένου Συντάγματος, ἡ ὁποία σκοπό ἔχει νά νομιμοποιήσῃ ὄλες τίς ἀντισυνταγματικές παρανομίες καί τίς κλεψιές τοῦ τροϊκανικοῦ τόξου;;;;

Ποιά εἶναι αὐτή ἡ ὑπάρχουσα διάταξις, πού μόνον αὐτός βλέπει πώς μπορεῖ νά τήν ἀλλάξῃ;;;

Ποιά θά εἶναι ἡ νέα διατύπωσις τῆς Μιχαλολακείου «συνταγματικῆς μεταβολῆς»;

Μὲ ποιάν κοινοβουλευτική δύναμη θὰ ἐπιβάλη τήν ἄποψή του, ὥστε νά ψηφισθῇ ἡ δική του πρότασις;;;;

Γιατί οὐδέποτε ἀντέδρασε ὁ Μιχαλολιάκος, στίς τόσες καί τόσες καταπατήσεις τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, οἱ ὁποῖες ζημίωσαν εὐθέως τόν Ἑλληνικό λαό;;;

Ὁ φερετζὲς τῆς χούντας εἶναι ἐδῶ καὶ ἔχει ὄνομα…

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

(Visited 178 times, 1 visits today)
Leave a Reply