Ξανα-ζεσταμένες ἐπαναλήψεις τοῦ ἰδίου σεναρίου…!!!

Τὸ ἔχουμε ξαναδεῖ τὸ ἔργο…

Ὅλα θυμίζουν, καὶ πάλι, καλοκαίρι τοῦ 2015. Οἱ συνεχιζόμενες διαφωνίες Ἑλλάδος-δανειστῶν ὁδηγοῦυν σὲ ἀδιέξοδο καὶ τελικὴ σύγκρουση…

Ἤδη ὁ Τσίπρας ζητᾶ ἔκτακτο σύνοδο κορυφῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐὰν δὲν ὑπάρξῃ ἀποτέλεσμα ἔως τὸ πέρας τῆς ἑβδομάδος, πιέζοντας καὶ πάλι γιὰ «πολιτικὴ λύση», κάτι ποὺ ἐχαρακτηρίσθη, καὶ πάλι, ὡς «ἀπειλή», ἀπὸ τὸ σύνολον τοῦ γερμανικοῦ τύπου.

Στὴν πραγματικότητα μᾶς προϊδεάζουν γιὰ τὴν στάση τους, σὲ περίπτωση συγκρούσεως.
Δυστυχῶς ὅμως, παρ΄ ὅλο τὸ τρομακτικὸ κόστος καὶ τὸν ἐξευτελιμό, ποὺ προεκάλεσαν καὶ προκαλοῦν στὸν Ἑλληνικὸ Λαό, μὲ τὶς τακτικές τους, δὲν πρόκειται νὰ καταλάβουν κάτι καὶ νὰ ἀλλάξουν στάση.
Γιὰ αὐτοὺς τὰ πάντα μεταφράζονται σὲ νούμερα καὶ σὲ ἀριθμούς, ποὺ στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος δὲν βγαίνουν.

Αὐτοὶ εἶναι ποὺ βάζουν τὴν Ἑλλάδα στὴν κατηγορία τῶν γειτονικῶν χωρῶν, ἀλλὰ κυρίως στὴν κατηγορία τῶν μισθῶν, ὅπως τῆς Βουλγαρίας (215 εὐρῶ), Ῥουμανίας (276 εὐρῶ), Οὐγγαρίας (350 εὐρῶ) ἀλλὰ καὶ ἄλλων, ἰδίου ἐπιπέδου μισθῶν ἀλλὰ πολὺ χαμηλοτέρου ἐπιπέδου διαβιώσεως.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως πλευρά, στὴν δική μας περίπτωση, ποιός Ἕλλην πολιτικός θά μποροῦσε νά μειώσῃ κι ἄλλο τούς μισθούς καί τίς συντάξεις;
Ποιός θά μποροῦσε νά ἀποδεχθῇ πώς ὁ κόσμος θά πρέπη νά διαβιῇ μέ 400 εὐρῶ τόν μῆνα;

Δυστυχῶς ὅμως δὲν ὑπάρχει πλέον μέση λύσις…
Ἡ δέχεται τὰ σκληρὰ αἰτήματα τῶν δανειστῶν….
…Ἡ τὰ ἀποῤῥίπτει καὶ ὁδηγεῖται στήν, ἀργὰ ἤ γρήγορα, κυβερνητικὴ κατάῤῥευση καὶ στὸν ἐξευτελισμό, προσωπικὸ καὶ πολιτικό.

Ἀλλὰ δυστυχῶς, γνωρίζοντας τὸ ποιοὶ  εἶναι οἱ «δανειστές», ὁ «κυρίως πιστωτὴς τῆς Εὐρώπης», ἡ χώρα ποὺ ἔχει ποδοπατήσει ὅλες τὶς ἀξίες τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, μόνον ἀπαισιόδοξοι μποροῦμε νὰ εἴμαστε γιὰ τὸ ἄμεσο μέλλον.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply