Ὥρα τῆς ἐλευθέρας κατασκηνώσεως…!!!

Τὴν ἐλευθέρα κατασκήνωση (κάμπινκ) προωθεῖ ἡ κυβέρνησις…
Καὶ πολλοὶ νομίσατε πὼς τὸ κάνει γιὰ τοὺς «ἐπενδυτές» στὴν χώρα…

Ὄχι, γιὰ αὐτοὺς ἔχει ὀργανωμένες δομές, ῥισὸρτ καὶ τὸ σπίτι ποὺ θὰ σοῦ κατασχέση καὶ θὰ τὸ δόση, μὲ ἄτοκο δάνειο, ποὺ θὰ πληρώσης ἐσὺ καὶ χωρὶς ἐνοίκιο, στὸ δικό σου σπίτι, δῆλαδὴ ΕΝΦΙΑ, ποὺ θὰ συνεχίσης νὰ πληρώνῃς ἐσύ.

Γιὰ ἐσέναν φουκαρά μου τὸ κάνει, ὥστε ὅταν θὰ σὲ πετάξη ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι σου νὰ μὴν βρεθῇς στὸ δρόμο, ἀλλὰ νὰ στήσῃς μίαν σκηνούλα, ἕνα τσαντηράκι τέλος πάντων.

Καὶ μετὰ λὲς πὼς δὲν νοιάζεται γιὰ τὸν λαό,  «ἀχάριστε νεοέλληνα»!
Τό ἴδιο εἶναι ἡ χαρτόκουτα μέ τό τσαντήρι;

Ἀλλωστε ἡ ἑπομένη προεκλογικὴ καμπάνια θὰ εἶναι «ἕνα τσαντήρι στὰ χέρια νοικοκύρη» καὶ «οὐδεὶς Ἕλλην χωρὶς τσαντήρι»!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply