Χωρὶς πόλεμο δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ ἡ Ἀμερική!!!

Πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅ,τι περιμέναμε ἐξεδηλώθη ὁ πραγματικὸς χαρακτῆρας τοῦ Τρᾶμπ.

Χωρὶς τὴν σύμφωνο γνώμη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ μὲ μίαν, κατὰ πολλοὺς ἀμφισβητουμένη ἀφορμή, πιθανότατα προβοκατορική, κτυποῦν πλέον ἀνοικτὰ οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν Συρία.
Μὲ μίαν ὁμοβροντία τοὐλάχιστον πενήντα (50) πυραύλων Κροῦζ Tomahwak, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νυκτός, ξεκίνησαν ἐπισήμως τὴν ἐπίθεσή τους κατὰ τῆς Συρίας. 

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ πρὶν κἂν ἐκλεγῇ ὡς πρόεδρος, προειδοποιούσαμε, γράφοντας πὼς δὲν πρέπει νὰ τὸν ἐμπιστευόμεθα ὡς πρόσωπο.
Γράφαμε πὼς ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν Η.Π.Α. δὲν μεταβάλλεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε πρόεδρο.
Γράφαμε πὼς ἡ Παγκοσμιοποίησις παραμένει ὁ βασικὸς στόχος τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς.

Καὶ εἶναι πλέον φανερὸ πὼς τὰ γεράκια τῶν Η.Π.Α. ἑτοιμάζονται γιὰ νέον γύρο ξεκαθαρίσματος συμφερόντων.
Διότι ἡ Ἀμερικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσῃ δίχως πόλεμο.
Τώρα ἀρχίζουν ὅλα.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ὁ θεὸς βοηθός.

Θεοφανάκης Στέφανος

Σημείωσις

Καθηγητὴς Μάζης, στὸν Real FM:

«Οἱ Ἀμερικανοὶ κτύπησαν μίαν βάση, στὴν οὐσία τῆς Ῥωσσίας. Στόχος ὁ ἴδιος ὁ Ποῦτιν. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἁπλᾶ γαρνιτοῦρες!»

 

 

(Visited 117 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Χωρὶς πόλεμο δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ ἡ Ἀμερική!!!

  1. Οι Η.Π.Α. είναι η μόνη χώρα σε όλο τον κόσμο που έχει κάνει τους περισσότερους πολέμους. Αναφέρομαι στους κανονικούς πολέμους. Εκεί που δεν μπορεί να κάνει κανονικούς πολέμους, κάνει οικονομικούς πολέμους. Δηλαδή, την Ε.Ε. δεν μπορεί να την χτυπήσει με πυραύλους! Θα χτυπήσει το Ευρώ. Στη Ρωσία χτυπάει την οικονομία της, βάζοντας την Ε.Ε. να επιβάλει κυρώσεις. Ή βάζει τους Αμερικάνικους Οίκους Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας να υποβαθμίσουν την οικονομία μίας χώρας και την άλλη μέρα η χώρα αυτή, θα δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια. Στην Ελλάδα που λένε οι “Αγορές”, στην ουσία είναι αυτοί οι Οίκοι Αξιολόγησης (η Ευρώπη δεν έχει δικό της Οίκο Αξιολόγησης!) που αν δεν κάνεις ότι πούνε, δεν παίρνεις δάνεια από ξένες τράπεζες. Αν μία χώρα δεν είναι καλό παιδί όπως εμείς, πάει το ΔΝΤ. Αν δεν κάνει η χώρα ότι λέει το ΔΝΤ, οι Οίκοι Αξιολόγησης δεν σου δίνουν ας πούμε καλό βαθμό (υπάρχουν δείκτες βαθμολόγησης) και οι ξένες τράπεζες δεν σου δίνουν σεντς.

Leave a Reply