Φανερώνει τὸ πραγματικό του πρόσωπο ὁ Τρᾶμπ…

Φαίνεται πὼς δὲν ἔφθαναν οἱ 59 Τόμαχοκ ποὺ ἔῤῥιξαν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν Συρία, γιὰ νὰ  μᾶς φανερώσουν τὶς «φιλοδοξίες» τοῦ προέδρου Τρᾶμπ.
Οἱ ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ἐχθὲς καὶ γιὰ πρώτη φορά, τὴν ἰσχυροτέρα, μὴ πυρηνική, βόμβα τους GBU-43/B MOAB στὸ Ἀφγανιστάν.

Ἕνα ὑπέρ-ὅπλο βάρους ἔνδεκα (11) τόννων, τὸ ὁποῖον εἰσχωρεῖ δεκάδες μέτρα μέσα στὸ ἔδαφος καί, σὲ δεύτερον χρόνο, ἐκρήγνυται, ἰσοπεδώνοντας κάθε εἴδους ὑπόγειες ὑποδομές, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὲς εἶναι βαρειὰ θωρακισμένες. 

Ὁ Λευκὸς Οἶκος τοῦ Τρᾶμπ κάνει πλέον φανερὸ πὼς εὐθυγραμμίσθηκε ἀπολύτως μὲ τὶς ἀγέλες τῶν «σκυλιῶν τοῦ πολέμου», ἀποφασίζοντας νὰ ἐπιτεθοῦν αὐτοὶ πρῶτοι κατὰ κάθε (φαινομενικοῦ τους) ἐχθροῦ.

Μπορεῖ τώρα ἡ βόμβα νὰ χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴν ἐξόντωση μελῶν τοῦ ISIS, ποὺ ἐκρύβοντο σὲ στοὲς στὸ ἀνατολικὸ Ἀφγανιστάν, ἀλλὰ τὸ μήνυμα εἶναι προφανές. Σειρὰ ἔχουν οἱ ὑπόλοιποι, οἱ  κυρίως «ἐχθροί», ποὺ κρύβουν (βάσει ἰσχυρισμῶν τους) τὰ πυρηνικά τους σὲ ὑπόγειες ἐγκαταστάσεις. Συζητᾶμε δῆλα δὴ γιὰ ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἰρᾶν ἀλλὰ καὶ τῆς Βορείου Κορέας.

Ὁ Ἀμερικανὸς συγγραφέας Ralph Schoenman ἐσχολίασε στὸ Press TV:

«Κάποιαν στιγμὴ κατὰ τὰ ἑπόμενα δύο χρόνια, τὸ Ἰσραὴλ θέλει νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ ὅπλα ποὺ θὰ λάβη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ μὲ στόχο τὶς πυρηνικὲς ἐγκαταστάσεις, ὅπου τὸ Ἰρὰν ἀναπτύσσει πυρηνικὰ γιὰ εἰρηνικὴ χρήση».

Τὰ ἁρπακτικὰ δυστυχῶς δὲν διέπονται ἀπὸ τὸ χάρισμα τῆς λογικῆς καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ «ἀτύχημα» πλέον ἐλλοχεύει σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply