Θέλουμε τό ἀερομεταφερόμενον «Ἅγιον Φῶς»;

Εἶπα νὰ τὸ δημοσιεύσω τὸ Σάββατο, ἀλλὰ μὲ προκαλοῦν ..οἱ ἡμιμαθεῖς!

Ἔως τὸ 1988, τὸ Φῶς ἐρχόταν στὴν Ἑλλάδα μὲ βαπόρι, μίαν ἑβδομάδα μετὰ τὴν Ἀνάσταση!
Μέχρι ποὺ ἕνας ταξειδιωτικὸς πράκτωρ ἔπεισε τὸ κράτος νὰ μετατρέψῃ μίαν θρησκευτικὴ τελετὴ σὲ …ἐθνικὴ παράδοση!

Ἦταν ὁ Ἰάκωβος Οἰκονομίδης, ὁ ὁποῖος ἔκτοτε φέρει τὸν τίτλο τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἰδιοκτήτης ταξιδιωτικοῦ γραφείου στὴν ὁδὸ Νίκης 23, ποὺ ὀργάνωνε (μέχρι τὸ 2004 ποὺ ἔκλεισε) ἐκδρομὲς στοὺς Ἁγίους Τόπους.

Λόγῳ τῆς σχέσεώς του μὲ τὸν τότε Ἔξαρχο τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Ἀθῆνα (καὶ μετὰ Πατριάρχη) κ. Εἰρηναῖο, συνέλαβε τὴν ἰδέα καὶ ἔπεισε τὸ κράτος νὰ ναυλώσῃ ἀεροσκάφος τῆς Ὀλυμπιακῆς, γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὴν Ἀθῆνα.
Ἐπὶ προεδρίας Σαρτζετάκη, προσετέθησαν… εὔζωνοι καὶ σταδιακὰ φθάσαμε στὸ νὰ τοῦ ἀποδίδονται (τοῦ … Φωτός!) τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους.
Φυσικά, οὐδὲ ἕνα ἄλλο ὀρθόδοξο κράτος στὸν κόσμο, ἀπὸ τὴν Ῥωσσία καὶ τὴν Σερβία, μέχρι τὴν Ἀρμενία, ναυλώνει ἀεροσκάφος γιὰ νὰ μεταφέρῃ τὸ «Φῶς», οὔτε φυσικὰ τὸ ὑποδέχεται ὡς ἀρχηγὸ κράτους!!!

Σκέψεις ὅπως, τὶ δουλειὰ ἔχει ὁ Ἕλλην μὲ τὶς ἐβραϊκὲς δοξασίες καὶ τὰ σιωνιστικὰ δρώμενα, οὔτε ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὸν νοῦ τοῦ προβάτου.

Ῥουσσόπουλος Δημήτριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θέλουμε τό ἀερομεταφερόμενον «Ἅγιον Φῶς»;

 1. Κάπου ἔχει μπερδευτεῖ ὁ ἀρθρογράφος σας.
  Κι’ ἐσεῖς;
  Τί σχέση ἔχει τό Ἅγιο Φῶς μέ ” τὶς ἐβραϊκὲς δοξασίες καὶ τὰ σιωνιστικὰ δρώμενα”; Κατά πού γράφει ὁ κ. Ρουσσόπουλος!
  Ὅμως ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ κατάργησε τούς ἐβραϊσμούς καί τούς σιωνισμούς καί ὅλα τά τοιαῦτα.
  Γι’ αὐτό, Ἀδελφοί·
  Χριστός Ἀνέστη.
  Ἀληθῶς Ἀνέστη.
  Χρόνια πολλά καί καλά.

  Δημήτριος

Leave a Reply