Θυσία

Τὸ μυτερό σου τὸ σκουφί,
Μίδ᾿ ἀπ᾿ τὴν ἄτριχη κορφὴ
πέτα κάτω
καὶ φέρε ἀπ᾿ τὸ χλωρὸ τ᾿ ἀχούρι
τὸ διχρονίτικο γαϊδούρι
τὸ βαρβάτο!

Ποὺ λάμπ᾿ ἡ πέτσα του γυαλὶ
καὶ κανεὶς δὲν τὸ καβαλλεῖ
καὶ τὴν νιότη
τὴν ἀπερνᾶ στὰ πισινά του
ὁλόρθο, κ᾿ εἶναι τ᾿ ἀχαμνά του
ὅλο ἀξιότη!

Φέρτο στὴν μέση τ᾿ ἁλωνιοῦ
καὶ στὸ ριζὸ τοῦ πλατανιοῦ
ῥίχτο χάμου,
εἶν᾿ ἡ σειρά του νὰ δοξάσῃ
τοὺς γονίμους θεούς, νὰ πιάσ᾿ ἡ
προσφορά του!

῾Πόψε παντρεύομαι, γι᾿ αὐτὸ
σοῦ ἄξιζε τέτοιο ἕνα σφακτὸ
κοτσονάτο,
ἐσένα, Πρίαπε, ἀσκημομούρη,
ποὖσαι κι᾿ ἐσὺ σὰν τὸ γαϊδοῦρι,
τὸ βαρβάτο!

Κώστας Βάρναλης, «Θυσία»

==============================================

Ὁ γάιδαρος διαθέτει, πλὴν τῆς ὑπομονῆς, σημαντικὰ προσόντα ἀνδρισμοῦ. Ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὸ μέγεθος τοῦ πέους τοῦ γαϊδάρου θὰ πρέπη καὶ ὁ κόλπος τῆς γαϊδούρας νὰ εἶναι ἐξ ἴσου βαθύς. Ἔτσι ἡ φράσις «γκαστρώνει γαϊδούρα στὸν ἀνήφορο» «λεγομένη γιὰ κάποιον πολὺ σέξυ», δηλώνει ὅτι ὄχι μόνον εὐμεγέθες πέος διαθέτῃ, ἀλλὰ καὶ ἰσχὺ ἐκσπερματώσεως ἐντονοτάτη.

Τὸ μέγεθος τοῦ πέους παίζει ῥόλο! Εἶχε ἐντυπωσιάση τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, ποὺ ἐθυσίαζαν γαϊδάρους στοὺς θεοὺς τῆς Γονιμότητος, Πᾶνα καὶ Πρίαπο, στοὺς γάμους καὶ στὶς σχετικὲς ἑορτὲς (Πριάπεια),

Ὁ Κ. Βάρναλης ἐνεπνεύσθη τὴν «Θυσία» ἀπὸ αὐτὴν τὴν παραπάνω παράδοση.

Ὁ ποιητής, μὲ φιλικὴ συντροφιά, εἶχε πάη  κυριακάτικη ἐκδρομὴ σὲ μίαν ταβέρνα στὴν Πάχη Μεγάρων, ὅπου εἶχε κάνη παλαιότερα σχολάρχης, καὶ κάποιος ἀπήγγειλε τὴν «Θυσία». Ὅταν ἐτελείωσε, ἕνας ἐντόπιος, ἀπὸ διπλανὸ τραπέζι, τοὺς ἐπλησίασε συνεσταλμένα: — «Μὲ τό συμπάθειο, τούς εἶπε, ἀλλὰ τὸ διχρονίτικο γαϊδούρι δὲν εἶναι βαρβάτο!

Καὶ εἶχε δίκαιον!
Τὸ γαϊδούρι ἐνηλικιώνεται στὰ τέσσερά του χρόνια, γι’  αὐτὸ καὶ εἶναι σωστὸ νὰ μὴν γεννᾷ, οὔτε καὶ νὰ ἐργάζεται, νωρίτερα. Αὐτὸ βέβαια ἀπέχει ἀπὸ τὴν πρακτικὴ τῶν παλαιῶν, ποὺ ἀπὸ πολὺ ἐνωρίτερα τὰ ἐφόρτωναν καὶ τὰ ἐζευγάρωναν. ναν καί τά ἐζευγάρωναν.

Σπανὸς Πανορμίτης

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply