Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή…

Ἐπετειακό!

Πάσχα στὴν 31 ΜΚ – σέρνει τὸν χορὸ ὁ ἀείμνηστος Ὑποδιοικητὴς Ταχματάρχης Χωλίδης (ἔπεσε στὸ Πραξικόπημα) καὶ ἀκολουθεῖ ὁ Διοικητὴς Ταγματάρχης Ῥαφτόπουλος (τραυματισθείς), ὁ Ὑπολοχαγὸς Καραχάλιος καὶ ὁ Ὑπολοχαγὸς Γλεντζὲς (δεξιά).

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...1

Πάσχα στὴν 33 ΜΚ – σέρνει τὸν χορὸ ὁ ἀείμνηστος Διοικητὴς Κατσάνης καὶ ἀκολουθεῖ ὁ ἐπίσης ἀείμνηστος Ἀνθυπολοχαγὸς Χριστοφίδης.

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...2

Πάσχα τοῦ 1973 στὴν τραγικὴ 191 ΠΟΠ (τὴν Πυροβολαρχία ποὺ ἦταν μαζὺ  ΥΔ τῆς 181 ΜΠΠ ποὺ «χάθηκαν» στὸ Συχαρὶ στὴν ἐκεχειρία) στὸ Στρατόπεδό της στὸν Ἅγιο Σᾶββα, στὸ Συχαρί.

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...3

Πάσχα τοῦ 1973 στὴν 33η ΜΚ στὸ Πέλλα ΠάιςΣτὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...4

Πάσχα τοῦ 1974 στὴν 181η ΜΠΠ (τὴν μονάδα τοῦ Στυλιανοῦ Καλμπουρτζῆ) στὸ Τρίκωμο.

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...7

Πάσχα τοῦ 1974 στὴν ΕΛΔΥΚ.

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...5

Πάσχα τοῦ 1974 στὴν ΕΛΔΥΚ.

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...9

Πάσχα τοῦ 1974 στὴν ΕΛΔΥΚ.

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...6

181 ΜΠΠ

Στὰ στρατόπεδα τῆς Κύπρου πρὶν τὴν εἰσβολή...8

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Leave a Reply