Ξέρεις ποιός εἶμαι ἐγώ ῥέ;

Γιὰ μὴν ἀδικήσουμε κάποιον, ἂς δοῦμε καλλίτερα τὴν κατάσταση στὴν Ἑλλάδα πρὶν τὴν Χούντα.
Ὑπῆρχαν τότε τρεῖς «πυλῶνες» στηρίξεως τοῦ συστήματος: Τὸ Παλάτι (ὁ βασιλιᾶς), ὁ Στρατὸς καὶ τὸ Κοινοβουλευτικὸ σύστημα.

Ὁ Στρατός, ὁ ὁποῖος εἶχε μὲν βγῆ θριαμβευτὴς ἀπὸ τὸν Ἐμφύλιο, ἀλλὰ ἦταν πολὺ μισητὸς στὰ μάτια τῶν ἐργατῶν καὶ τοῦ κόσμου, κυρίως στὰ ἀστικὰ κέντρα.

Τὸ Παλάτι μὲ τὸν Γεώργιο Β’, ἐπίσης μισητὸ στὸν κόσμο ποὺ διεδήλωναν κατὰ χιλιάδες «νὰ φύγῃ ὁ βασιλιᾶς».

Ὁ ἄλλος πάλι πυλών, ποὺ ἦταν καὶ ὁ κυρίαρχος, δηλαδὴ ὁ κοινοβουλευτισμός, εἶχε στήση ἕνα ἀσφυκτικὸ ἀντικομμουνιστικὸ κράτος, ὅπου μόνον μὲ πιστοποιητικὸ Κοινωνικῶν Φρονημάτων μποροῦσε κάποιος νὰ βρῇ δουλειά!
Μὲ χαφιέδες καὶ διώξεις νὰ κυριαρχοῦν παντοῦ καὶ μὲ ἐκλογὲς ὀπερέτες (ὅπως αὐτὲς τοῦ 1961), κυλοῦσε ὁ καιρός.

Τρεῖς πυλῶνες ἐθελοδούλων, ποὺ περίμεναν τὴν εὐκαιρί του ὁ κάθε ἕνας, γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν ἐξουσία στὰ χέρια τους καὶ νὰ μπορέσουν, ἐπὶ τέλους, νὰ ἀποδείξουν τὴν «ἀξία» τους, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιδείξουν τὸν ἀπαραίτητο ῥεβανσισμὸ*  στοὺς ἄλλους, τοὺς «ἀντιφρονοῦντες».

Θεοφανάκης Στέφανος

*(Ῥεβανισμός = ῥεβάνς-ἀντεκδίκησις)

(Visited 190 times, 1 visits today)
Leave a Reply