Γέρνουν καὶ φρεγάτες (μετὰ τὰ ὑποβρύχια!)

Καταστροφὴ τοῦ πηδαλίου καὶ τῶν δύο προπελῶν γερμανικῆς φρεγάτας κατὰ τὸν ἀπόπλου ἀπὸ τὸ Πειραιᾶ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρουσιάσῃ κλίση καὶ νὰ γέρνῃ πρὸς τὴν μία πλευρά, θυμίζοντάς μας …γερμανικὰ ὑποβρύχια!
Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ζημία, ποὺ ἐχαρακτηρίσθησαν τὰ πλοῖα ὡς «ἐκτὸς ἐπιχειρησιακῆς ἑτοιμότητος»!!!

Ἀντε τώρα νὰ πείσουμε τοὺς Γερμανοὺς ὅτι πίσω ἀπὸ τὸ ἀτύχημα δὲν κρύβεται… δάκτυλος ἑλληνικός.

Ἄχ, μωρὲ «θαλασσόλυκοι» Γερμανοί… Ὅλα ἐδῶ πληρώνονται…!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 94 times, 1 visits today)
Leave a Reply