Διεθνὴς ἡμέρα της Γῆς

Ἡ 22α Ἀπριλίου εἶναι ἡ διεθνὴς ἡμέρα τῆς Γῆς, ὅπως καθιερώθηκε μὲ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ.
Ἀποτελεῖ ἡ ἡμέρα αὐτὴ μία συλλογικὴ ἔκφρασις τῆς ἐπιθυμίας τοῦ κόσμου γιὰ τὴν δημιουργία μίας πιὸ βιωσίμου καὶ ἀνθρωπίνου κοινωνίας.
Μία εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ προσέξουμε τὸ μεγάλο σπίτι μας, τὸν πλανήτη μας!
Γιατὶ ἡ ἴδια ἡ ἐπιβίωσις, ἡ ὑγεία καὶ ἡ ἀνάπτυξις εἶναι ἀλληλένδετες μὲ τὴν ὕπαρξη ἀσφαλοῦς καὶ καθαροῦ περιβάλλοντος.

Ἂς διδάξουμε στὰ παιδιά μας ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἡ μητέρα μας. Ὅλα τὰ πράγματα συνδέονται μεταξύ τους ὅπως τὸ αἷμα ἑνώνει μία οἰκογένεια. Δὲν ὕφανε ὁ ἄνθρωπος τὸ δίκτυ τῆς ζωῆς: εἶναι μόνον μία κλωστή του. Ὅλα ὅσα κάνει κάποιος στὸ δίκτυ, τὰ κάνει στόν ἑαυτό του.

Ἡ ἀπληστία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἱκανὴ νὰ καταβροχθήσῃ τὴν γῆ καὶ νὰ ἀφήσῃ πίσω του μόνον ἔρημο.

Ἀλλά, ἐὰν μολύνουμε τὸ κρεββάτι μας, θὰ πεθάνουμε κάποιαν νύκτα πνιγμένοι στὰ δικά μας ἀποῤῥίμματα.
Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν κυρίαρχο ἀσημαντότητά μας.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply