Κουβαλώντας ὅ,τι πολυτιμότερο…

Περπατοῦσε ἀργά
Συνεχῶς κρυβόταν καὶ σταματοῦσε συχνά.
Δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω: τί εἶναι αὐτό τό τόσο πολύτιμο πού κουβαλᾶ καί δέν πτοεῖτε ἀπό τήν παρουσία μου ἀλλά συνεχίζει νά τόν κρατᾶ στό στόμα, αὐτόν τόν μεγάλο καφέ σβόλο καί νά προχωρᾷ;

Ὅταν κατόρθωσα νὰ βγάλω αὐτό, τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ καρὲ ποὺ πρόλαβα, ζούμαρα βιαστικὰ τὴν φωτογραφία καὶ τότε ὅλα ἔγιναν κατανοητά.
Αὐτὸ ποὺ κουβαλοῦσε ἦταν ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχει στὸν κόσμο… Τὸ παιδί της…

Κουβαλώντας ὅ,τι πολυτιμότερο...

Καπουργᾶς Κώστας

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *