Ὑπεξαιρώντας λαμβάνουν ὑπόστασιν…

Μὰ καὶ …«ταὐτότητα», «ὀράματα» ἤ, ἀκόμη καὶ …«μέλλον»!!!

Φωτογραφία ποὺ μοῦ ἔστειλε φίλος (καὶ πού, κατὰ πάσαν πιθανότητα, πηγάζει κάπου ἀπὸ ἐδῶ), δείχνει τὸ βενιζελικὸ ἀποπαίδι στὴν Ἀμφίπολιν:

Ἀντίστοιχες φωτογραφίες φυσικὰ ὑπάρχουν κι ἄλλες, μὲ ἄλλα πρόσωπα, ἀλλὰ πάντα στὸν ἴδιο ἀκριβῶς ῥόλο…

 

εἰκόνες ἀπὸ  ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Καὶ δὲν εἶναι βέβαια μόνον ἡ Ἀμφίπολις… Αὐτὴ εἶναι …«πρόσφατος»…
Γενικῶς κι ἀδιακρίτως ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄθλιοι, μὲ κάθε εὐκαιρία, μὲ ἢ χωρὶς προσχήματα, καπηλεύονται πληροφορίες, γνώσεις, καὶ κληρονομιὰ ποὺ ὄχι μόνον δὲν τοὺς ἀνήκει, ἀλλὰ τὴν προσβάλλουν, τὴν ἀπομειώνουν καὶ τὴν ἀλλοιώνουν, μόνον καὶ μόνον γιὰ προβάλουν τὰ μοῦτρα τους καὶ νὰ πάρουν ψηφαλάκια.

Γενικῶς σὲ Πανεπιστήμια, σὲ (πραγματικά) μορφωτικὰ ἱδρύματα, σὲ ἀρχαιολογικοὺς χώρους, σὲ ὁ,τιδήποτε τέλος πάντων κάποιοι, κάποτε, κάπως ἐδημιούργησαν κληροδοτήματα γνώσεως καὶ πληροφορίας, πετάγονται ὡς πορδὲς ἐτοῦτα τὰ κουδουνισμένα, γιὰ νὰ πάρουν λίγη ἀπὸ τὴν λάμψη καὶ τὴν αἴγλη καὶ τὰ ἔργα ἄλλων.
Ἄθλια καὶ τιποτένια ὑπανθρωπάρια, ποὺ ὄχι μόνον ἀδιαφοροῦν στὴν πραγματικότητα, γιὰ κάθε τὶ ποὺ ὑπηρετεῖ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὸν πολιτισμό, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, δὲν διστάζουν, μὲ μίαν γερὴ προμήθεια, νὰ διαγράψουν μνήμη αἰώνων. Εἶναι πολὺ εὔκολο γιὰ ὅλους αὐτοὺς νὰ ὑπογράψουν τὴν καταστροφή, κατάχωσιν ἢ καὶ μετακίνησιν κάθε μνημείου, εὑρήματος καὶ ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴν τὸ διδαχθοῦν οἱ ἐπόμενες γενεές.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν διστάζουν, μὲ κάθε εὐκαιρία, νὰ μοστράρουν τὶς φάτσες τους δίπλα σὲ αὐτὰ τὰ δημιουργήματα, καπηλευόμενοι φυσικὰ κληροδοτήματα ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν.

Δὲν εἶναι ὅμως μόνον τὸ θέμα τοῦ ἀνθελληνισμοῦ τους καὶ τῆς ἀμαθείας τους.
Εἶναι ποὺ τελικῶς μετατρέπουν σὲ κάτι …ἀπεχθές, ὁ,τιδήποττε ἐγγίζουν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θέλῃ κάποιος νὰ μελετήσῃ τόσο σημαντικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ νὰ τὸν ἀποτρέπῃ ἡ δική τους συμμετοχή.
(Παράδειγμα τέτοιο εἶναι τὸ μουσεῖον τῆς Ἀκροπόλεως… τρομάρα τους!!!)

Προσωπικῶς ἀρνοῦμε πλέον νὰ τοὺς ἐπιτρέπω νὰ καπηλεύονται ἔργα ἄλλων, τὰ ὁποία ἐπὶ πλέον μισοῦν καί, νὰ μᾶς τὸ παίζουν ἀπὸ ἐπάνω κι ἐνδιαφερόμενοι. Ὅπου αὐτοὶ πλησιάσουν, μόνον συμφορὲς ἀφήνουν πίσω τους.
Καλὸ εἶναι λοιπόν, σιγὰ σιγά, γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἱστορία μας, τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐπομένων γενεῶν, νὰ τοὺς ξεκαθαρίζουμε, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, πὼς δὲν ἔχουν δικαιώματα σὲ ὁ,τιδήποτε ἑλληνικό.
Ἀρκεῖ ἔως ἐδῶ ἡ Ὕβρις τους…
Ἐπερίσσεψε.

Φιλονόη

 

 

 

 

(Visited 86 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπεξαιρώντας λαμβάνουν ὑπόστασιν…

  1. Τι μας θυμίζεις πανω που πάμε τα ξεχασουμε μέρα που ειναι. Εκεινους τους συλλέκτες κρητικών αρχαιοτήτων

Leave a Reply