Φιμώνουν καὶ διώκουν Φιλιππάκηδες ἀλλὰ τὸ …διαψεύδουν!!!

Ἡ χούντα τῶν ΤσιπροΚαμμένων τροϊκανῶν συνέλαβε τὸν δημοσιογράφο Γιῶργο Φιλιππάκη, ἐπειδὴ ἐτόλμησε καὶ ἔγραψε ἀνάρτηση μὲ τὶς ἀλήθειες ποὺ ἀφοροῦν στοὺς ὑπαλλήλους τῆς τρόϊκα, Παπαδῆμο καὶ Στουρνάρα!!!

Τὰ αὐτονόητα εἶπε ὁ ἄνθρωπος!!!!!!

Ἐπειδὴ ἡ χούντα τῶν ΤσιπροΚαμμένων ἔκλασε πατάτες, μὲ ἀποτέλεσμα:

  1. Νὰ βγῇ ὁ καραχούντας φασίστας Πολάκης, ὡς ὑπερασπιστὴς τοῦ Γ. Φιλιππάκη!!!
  2. Νὰ διαψεύδῃ ἡ ναζιστικὴ χούντα τῶν ΤσιπροΚαμμένων, ὅτι συνέλαβε τὸν Γ. Φιλιππάκη.
  3. Ἐπειδὴ ὁ δημοσιογράφος Γιῶργος Φιλιππάκης ἀρνεῖται τὶς κατηγορίες καὶ δὲν ἀνακαλεῖ κάποιαν ἀνάρτησή του.
  4. Ἐπειδὴ ὁ εἰσαγγελεύς, στὸν ὁποῖον προσήγαγον τὸν Γιῶργο Φιλιππάκη, ἀρνεῖται ὅτι ὑπάρχει σύλληψις, ἀλλὰ διέταξε προκαταρκτικὴ ἐξέταση γιὰ τὶς ἀναρτήσεις τοῦ Γιώργου Φιλιππάκη καί, πιθανὸν καὶ γιὰ ἄλλα θύματα τῆς καραχούντας τῶν νεοναζὶ ΤσιπροΚαμμένων,

Σᾶς δίδω καὶ τὴν δευτέρα σχετικὴ ἀνάρτηση τοῦ δημοσιογράφου, μὲ τὴν ὁποίαν «ἄρον-ἄρον» ἐγνωοστοποίησε, μέσα στὰ ἄγρια χαράματα, ὅτι τὸν συνέλαβαν!!!

 

Περὶ διαψεύσεων στὸ σήριαλ Φιλιππάκη

Σίγουρα στὸ θέμα «Γεώργιος Φιλιππάκης» ὑπάρχουν κάπου ἀλλοῦ, στοιχεῖα θετικῆς ἢ καὶ ἀρνητικῆς ὑπερβολῆς.

Μία μερίδα ἱστοσελίδων καὶ blogs, ἐδῶ καὶ ὧρες, ἔχει ξεκινήσεις ἕναν περίεργο ἀγῶνα ἀπομυθοποιήσεως τοῦ συμβάντος, ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως ἐδημιουργήθη κι ἐδημοσιοποιηθη ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸν Γιῶργο Φιλιππάκη καὶ μόνον καὶ ἀνακατεύουν στὸν ἀνασκολοπισμὸ τῆς ειδήσεως, ἀλληλοσυγκρουόμενα σενάρια, γιὰ δῆθεν χακάρισμα τοῦ χρονολογίου facebook τοῦ Γ. Φιλιππάκη, εἴτε γιὰ hoaxes, εἴτε γιὰ ….πλάκα τοῦ Γιώργου Φιλιππάκη!!!

Καὶ τὰ τρία (3) σενάρια δὲν μποροῦν νὰ συνυπάρχουν.
Οὔτε κἂν ἀνὰ ζεῦγος.
Τὸ τὶ εἶναι αὐτός ποὺ ἀρθρογραφεὶ καὶ τσουβαλιάζει ὅλες τὶς μαλακίες στὸ αὐτὸ ἄρθρο, τὸ ἀφήνω στὴν κρίση σας.

Δὲν συμφωνῶ μὲ τὰ δημοσιεύματα καὶ τὶς ἐκ τῶν πολὺ ὑστέρων ἀπομυθοποιήσεις τῶν δύο (2) ἀναρτήσεων τοῦ Φιλιππάκη, ὅταν κατὰ γενικὴ ὁμολογία, ὅλα τὰ δημοσιεύματα φέρουν τὸν Φιλιππάκη νὰ δηλώνῃ ὅτι δὲν ἀνακαλεῖ κάτι!!!

Οἱ δύο ἀναρτήσεις τοῦ Φιλιππάκη εἶναι συγκεκριμένες καὶ οὐδεὶς τὸν ἐχάκαρε ἀλλὰ καὶ οὐδεὶς ἔγραψε κάτι ἀντ΄ αὐτοῦ!

Ἐὰν ὁ Φιλιππάκης ἔκανε πλάκα, τί πιό ἁπλό νά τό γράψῃ ὁ ἴδιος, ἔστὧ καί μετά ἀπό 24 καί πλέον ὧρες, σέ συνέχεια τῆς ἀναρτήσεώς του, πού ἀνέφερε πώς μόλις τόν συνέλαβαν;
Ἐὰν δὲν τὸ κάνῃ, τότε θὰ διεκδικήσῃ τὸν τίτλο τοῦ πλέον ἐπικινδύνου μ@λάκα καὶ σαχλαμάρα.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἐνδεχόμενον hoax:

Μία κάλπικη εἴδησις εἶναι hoax, μόνον στὴν περίπτωση κατὰ τὴν ὁποίαν κάποιος τρίτος, ἄσχετος μὲ τὸ χρονολόγιον τοῦ δημοσιογράφου Γιώργου Φιλιππάκη, κατεσκεύαζε σὲ ἄλλο, ἐντελῶς διαφορετικὸ χρονολόγιο τὴν «εἴδηση» καὶ μὲ δημοσιοκαφρικοὺς μηχανισμοὺς τὴν προωθοῦσε ἔντονα στὸ διαδίκτυο.

Τὸ γεγονός, ὅτι ἡ εἴδησις πηγάζει ἀπὸ τὸ χρονολόγιο τοῦ ἰδίου τοῦ Φιλιππάκη καὶ εἶναι γραμμένη διὰ χειρὸς Φιλιππάκη, ἐξαφανίζει κάθε ἐνδεχόμενον γιὰ ἔνταξη τῆς εἰδήσεως τῆς συλλήψεώς του σὲ κατηγορία hoaxes.

Τέλος, δὲν ἀμφισβητεῖ κάποιος τὶς ἀναμείξεις τοῦ εἰσαγγελέως, τοῦ δικηγόρου τοῦ Φιλιππάκη καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Φιλιππάκη.
Οὐδὲ μία ἐκ τῶν ἐπιμάχων ἀναρτήσεων ἔχει ἀνακληθεῖ καὶ ὁ τρόπος ἀνακλήσεώς τους εἶναι γνωστὸς μὲ ποιὸν τρόπο γίνεται!!!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply