Γενικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν …Παπαδημιάδα!!!

Προκήρυξις νέων θέσεων ἐργασίας στὴν ἀντιτρομοκρατική:

Charlie Chaplin GIF - Find & Share on GIPHY

πηγὴ

Ὅταν σκάῃ φάκελλος-βόμβα στὰ χέρια τοῦ Παπαδήμου, εἶναι δολοφονικὴ ἐπιθεσις…
Ὅταν μᾶς ἔσκασε τὸ PSI ὁ Παπαδῆμος στὸ κεφάλι, ἦταν μία ἡμέρα μὲ ἥλιο…

Ἐὰν σὲ λὲν Παπαδῦμο, εὑρίσκεις ἀξονικὸ τομογράφο στὸν Εὐαγγελισμὸ σὲ δέκα λεπτὰ τῆς ὥρας…
Ἐὰν ὄχι, σὲ τρεῖς μῆνες.

Πῆγα μὲ πιθανὸ καρδιακὸ ἐπεισόδιο καὶ ὑψηλὴ πίεση στὰ ἔκτακτα καὶ μὲ εἶδαν μετὰ ἀπὸ δύο ὧρες, σὲ ἐφημερία.
Ἐὰν πράγματι ἦταν καρδιακὸ τὸ ἐπεισόδιον, θὰ τὰ εἶχα τινάξη πρὶν νὰ μὲ ἐξετάσουν.
Φαντάζομαι ὅτι κι ὁ Παπαδῆμος ἦταν τὸ μοναδικὸ ἐπεῖγον περιστατικό.

 Πηγαίνουν καὶ βάζουν βόμβες σὲ πολιτικούς, για νὰ μᾶς ἀποσπάσουν την προσοχὴ ἀπὸ τὸ Survivor.
Νὰ δῶ τὶ ἄλλο θὰ σκεφθοῦν οἱ καργιόληδες.

Λυπᾶμαι γιᾶ τὸν Παπαδῆμο, ὅσο λυπήθηκε κι αὐτὸς τοὺς μικροομολογιούχους ποὺ ηὐτοκτόνησαν λόγῳ τοῦ P.S.I…..

Ἀντὶ νὰ ἔχουν στείλη τὸν Παπαδῆμ καὶ τὸν Βενιζέλο στὴν φυλακή, ἐπέτρεψαν σὲ μερικὰ τσουτσέκια νὰ τοὺς «ἡρωοποιήσουν», μὲ τὴν βοήθεια τῶν Μ.Μ.Ε. 

Βλέπετε γιά νά μήν κάνῃ σωστά τήν δουλειά της ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη;
Ἐὰν ἦταν στὴν φυλακὴ ὁ Παπαδῆμος, δὲν θὰ τοῦ εἶχαν στείλει βόμβα…
Τὸν ἔβαλαν σὲ κίνδυνο χωρὶς λόγο…

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply