Χαρακτηρίζοντας τὸ τσίρκο ὡς …«ἑορτὴ ἀγάπης»!!!

  • Στὴν πρώτη φωτογραφία εἶναι οἱ «ἀνώμαλοι» καὶ στὴν δευτέρα οἱ «ὁμαλοί».
  • Στὴν πρώτη εἶναι οἱ «ἀφύσικοι», ἐνῶ στὴν δευτέρα οἱ «φυσιολογικοί».
  • Στὴν πρώτη εἶναι αὐτοὶ ποὺ κάνουν «διακρίσεις», ἐνᾦ στὴν δευτέρα αὐτοὶ ποὺ εἶναι «θύματα τῶν διακρίσεων».
  • Στὴν πρώτη εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ κάνουν παιδιά, γιὰ νὰ δοθοῦν ἔπειτα γιὰ τεκνοθεσία στοὺς δευτέρους!
  • Οἱ πρῶτοι εἶναι γεμάτοι «μῖσος» γιὰ τὴν διαφορετικότητα, ἐνῶ οἱ δεύτεροι εἶναι γεμάτοι «ἀγάπη» γιὰ ὅλον τὸν κόσμο.

Ἄλλωστε τὸ προχθεσινὸ τσίρκο τοῦ Gay Rride ἐχαρακτηρίσθη ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ ὡς «ἑορτὴ ἀγάπης»,  μονοπωλώντας αὐθαίρετα τὴν ἀγάπη, καθὼς ὅπως ὑπονοεῖται ὅσοι ἀντιδροῦν εἶναι γεμάτοι ἀπὸ μῖσος!

Ἐὰν οἱ εἰκόνες αὐτὲς δὲν μιλοῦν ἀπὸ μόνες τους, τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς σώσῃ πλέον…

Γερολυμᾶτος Γ. Γεράσιμος

μὲ προσαρμογὴ εἰκόνος ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 289 times, 1 visits today)
Leave a Reply