Διαρκεῖς (καὶ συνειδητές) κυβερνητικὲς ἀπουσίες

Ἀπὸ τὸν φίλο Μανώλη Καλογεράκη:

Στὴν κηδεία τοῦ 11χρονου, ποὺ σκοτώθηκε ἀπὸ τὴν «ἀδέσποτη» σφαίρα, κάποιου ἀνεγκεφάλου μαλάκα, ἡ κυβέρνησις ἦταν παντελῶς ἀπούσα.

Στὸ ὕστατο χαῖρε στὸν Ταξίαρχο ἐ.ἀ. Κύριο Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο, ἐπωνομαζόμενον καὶ «πατέρα τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.», τὸν ἄνθρωπο ποὺ μὲ τὴν γενναιότητά του, τὴν ψυχραιμία καὶ τὴν σύνεσή του, ἔσωσε ἑκατοντάδες ζωές, τὸ μαῦρο καλοκαῖρι τοῦ 1974, ἡ κυβέρνησις «κύριε» Πᾶνε Καμμένε, ἦταν παντελῶς ἀπούσα.

Στὴν παρέλαση τῶν γκαίυ πράιντ, ἡ κυβέρνησις ἐκπροσωπήθηκε μὲ ὑπουργοὺς καὶ συμβούλους.

Μπορῶ νὰ ὑποθέσω ὅ,τι θέλω μᾶλλον… ἔ;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply