Ὑψηλῆς αἰσθητικῆς πρότυπον κι ὁ Χαρδούβελης

Ἦταν σύμβουλος τοῦ πρωθυπουργοῦ ποὺ ἔκρινε ὅτι οἱ πολίτες ποὺ ἔβαλαν τὰ λεφτά τους σὲ ὁμόλογα τοῦ Δημοσίου ἦσαν ῥαντιέρηδες/ἐπενδυτὲς σὲ προϊόντα ὑψηλοῦ κινδύνου (ἂς πρόσεχαν δηλαδή) καὶ ὅτι οἱ οἰκονομίες τους πρέπει νὰ δημευθοῦν.

Ὁ ἴδιος ἔβγαζε λίγα λίγα τὰ δικά του λεφτὰ ἀπὸ τὴν χώρα σὲ δόσεις κάτω τῶν 10.000, γιὰ νὰ τὰ ἀσφαλίσῃ, στὸ ἐξωτερικὸ χωρὶς νὰ τὸν πάρουν εἴδηση (362,417€ μὲ 56 ἐμβάσματα, ἀπὸ ὅ,τι εἴδα κάπου), τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ κυβέρνησις τοῦ ζητοῦσε ἐπαναπατρισμὸ καταθέσεων ἀπὸ τὸν κοσμάκη.

Δὲν προσεβλήθη κάποιου ἡ αἰσθητική…

Ἀκολούθως παρέλειψε νὰ δηλώσῃ τὴν περιουσιακή τού κατάσταση ἐπειδή, κατὰ δήλωσή του, δὲν ἤξερε τὸν νόμο. Οἰκονομικὸς σύμβουλος πρωθυπουργοῦ καὶ μετέπειτα ὑπουργὸς κορυφαίου ὑπουργείου ἐδήλωσε ἄγνοια νόμου. Καὶ οἱ δικαστὲς τὸν ἀθῴωσαν.

Δὲν προσεβλήθη κάποιου ἡ αἰσθητική…

Μάλιστα , ὅταν ἀργότερα ἔγινε καὶ ὑπουργός, ὑπῆρξε καὶ ἀντικείμενον θαυμασμοῦ καὶ ὑμνολογήσεως ἀπὸ τοὺς ὑψηλοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου πολίτες, λόγῳ τῶν πολλῶν πτυχίων του καὶ τῶν δεκάδων διδακτορικῶν του.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ξεβράκωτους μὲ τὰ φτερά, ποὺ ξεσήκωσαν σάλο, ὁ κ. Χαρδούβελης εἶναι θέαμα ὑψηλῆς αἰσθητικῆς ἀξίας καί, βεβαίως, ἀγαθὸ παράδειγμα γιὰ τὴν νεολαία μας.

Πράγματι, εἶναι νὰ ἀπορῇ κάποιος γιὰ τὸ πῶς μὲ τέτοια αἰσθητικὰ πρότυπα στὸ στρατόπεδο τῶν πεφωτισμένων εὐδοκιμεῖ τόσο πολὺ ὁ ψεκασμὸς στὶς τάξεις τοῦ λαοῦ.

Θέμης Καζαντζίδης

εἰκόνα

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply