Χάσαμε τὴν …ὁμαλότητα!!!

Μπαλάφας ῥὲ ἐσεῖς!!!
Μπαλάφας!!!

«Ἐκεῖ στὸ Μενίδι ἔγινε «μία στραβή»  καὶ καταλήξαμε σὲ ὅλο αὐτό»…

Ἐδήλωσε ὁ τιτανοτεράστιος καὶ εὐρύνους κ. Μπαλάφας!

Προσοχή!
Μὲ τὴν λέξη «στραβή» ἐννοεῖ τὸ δολοφονημένο παιδάκι στὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου του.

Αὐτὸ πρέπει νὰ πάῃ νὰ τὸ πῇ στὴν δύστυχη μάννα τοῦ παιδιοῦ. «Ἔγινε μία στραβὴ κυρία μου καὶ πάει τὸ παιδάκι σας!».

Ἐπὶ πλέον, ἡ λέξις «στραβή», ἐὰν δὲν τὸ καταλάβατε, ὑπονοεῖ κάτι σὰν μίαν «ἐξαίρεση» ἀπὸ τὴν «ὁμαλότητα», ἀπὸ τὸ «ἴσιο»!
Δηλαδή, ἐκεῖ ποὺ πήγαιναν ὅλα καλά, ἔγινε ξαφνικὰ μία «στραβή» ῥὲ παιδί μου καὶ διεταράχθη ἡ ὁμαλὴ καθημερινότης τῆς περιοχῆς!

Διότι, βεβαίως, μέχρι τὴν δολοφονία τοῦ μικροῦ Μάριου, ποὺ ὁ ἀξιοπρεπὴς κ. Μπαλάφας ξαναπυροβόλησε, δίχως νὰ ἔχῃ κἂν δῇ τὸ γελαστὸ προσωπάκι του στὴν φωτογραφία, μέχρι τότε λέω, ὅλα κυλοῦσαν «ὁμαλά»!

«Ὁμαλά», δίχως «στραβές» διακινεῖτο ἡ πρέζα μὲ τὸ τσουβάλι…
«Ὁμαλά», δίχως «στραβές» πυροβολοῦσαν οἱ γῦφτοι μὲ Καλάσνικωφ, ἔχοντας σπείρῃ ὅλο τὸ Μενίδι μὲ κάλυκες…
«Ὁμαλά», καὶ μὲ πλήρη «συγκατάβαση», οἱ κάτοικοι κλείνονταν στὰ σπίτια τους τὸ βράδυ, ἀπὸ «λογικό» φόβο…
«Ὁμαλά» καὶ χωρὶς προβλήματα λειτουργοῦσε τὸ ἄβατον τοῦ λευκοῦ θανάτου…
«Ὁμαλά » καὶ χωρὶς συνέπειες κρατοῦσε τὸ ἀλισβερίσι μὲ τὸ ἐπίσημο κράτος καί, ὅλα αὐτά, μέχρι ποὺ ἔκατσε ἡ «στραβή» ῥὲ γαμῶτο καὶ χάλασε ἡ «ὁμαλή» ἀτμόσφαιρα!!!
Ἐδολοφονήθη ὁ μικρὸς Μάριος!

Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι «στραβός» ὁ γιαλός!

Ὅμως δὲν φταίει ὁ Μπαλάφας!!

Φταῖτε ἐσεῖς καὶ μόνον ἔσεις, ποὺ τοῦ ἐπιτρέπετε νὰ ἀσχημονῇ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο.
Αὐτὸς καὶ οἱ σχεδὸν ὅλοι στὸν ΣΥΡΙΖΑ ὅμοιοί του εἶναι!
Ἄντε, λοιπόν, ἐπιβραβεῦστε τους!!!

Γερολυμᾶτος Γεράσιμος

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply