Διαγωνιζόμενοι γιὰ τὴν θέσιν τοῦ …«γκαουλάιντερ»!!!

Μία φωτογραφία γιὰ διανοητικὰ καθυστερημένους…..(sic)!

Ἂν ὑποθέσουμε πὼς θὰ συνεχισθοῦν τὰ θηριώδη πρωτογενῆ πλεονάσματα τοῦ 4,2% εἰς βάρος τῆς οἰκονομίας μας, ἡ Ἑλλὰς θὰ μπορῇ νὰ ἐξυπηρετῇ μόνον τοὺς τόκους τῶν δανείων της ἕως τὸ 2020…..
Καί, σὲ οὐδὲ μίαν περίπτωση, τὶς δόσεις τῶν δανείων!

Ἀσφαλῶς φυσικὰ δὲν θὰ ἐξυπηρετῶνται οἱ τόκοι τῶν 10,9 δισεκατομμυρίων € τοῦ 2021 τῶν 24,4 δισεκατομμυρίων € τοῦ 2022, τῶν 17,5 δισεκατομμυρίων € τοῦ 2023 καὶ πάει λέγοντας…

Συνεπὼς ἡ ἀναχρηματοδότησις τοῦ χρέους εἶναι μονόδρομος.

Καί, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ποιός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἐπενδυτής τῶν λεγομένων ἀγορῶν πού θά δανείσῃ τήν χώρα, μέ δημόσιο χρέος 180% τοῦ ΑΕΠ της, μέ ληξιπρόθεσμο ἰδιωτικό χρέος ἐπάνω ἀπό διακόσια (200) δισεκατομμύρια €, μέ κατεστραμμένη οἰκονομία κλπ;;;

Ἀπάντησις: Οὐδείς…

Ἄρα ἡ κατοχὴ τῆς χώρας ἔχει ἐπιτευχθῇ καὶ οἱ ἀλῆτες/ἀνδρείκελα/λακέδες τοῦ Σόιμπλε ἁπλῶς διαγωνίζονται γιὰ τὸ ποιὸς θὰ εἶναι ὁ «γκαουλάιτερ» τῆς χώρας μας (καὶ ὄχι φυσικὰ ὁ ἀρχηγὸς ἑνὸς ἐλευθέρου, κυριάρχου καὶ ἀνεξαρτήτου κράτους!)

Λάλλας Παναγιώτης

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply