Χαζοχαρούμενοι Εὐρωπαῖοι ἐκχωροῦν τὰ ἐδάφη τους

Δέκα χιλιάδες ἄτομα περίμεναν, λέει, οἱ διοργανωτὲς στὴν μουσουλμανικὴ συγκέντρωση τῆς Κολωνίας, ποὺ ἔγινε ἐναντίον τῆς θρησκευτικῆς βίας, μὲ κεντρικὸ σύνθημα τὸ «δὲν μπορεῖ νὰ σκοτώνῃ κάποιος ἀθῴους στὸ ὄνομα τῆς πίστεώς του».

Τελικά, σύμφωνα μὲ τὴν ἀστυνομία, δὲν μαζεύτηκαν οὔτε πεντακόσιοι καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ἦσαν χαζοχαρούμενοι Γερμανοί, ὀπαδοὶ τῆς πολυπολιτισμικότητος.
Οἱ μουσουλμάνοι ἁπλᾶ δὲν πῆγαν.

Στὶς εἰδήσεις ἀναφέρουν ὅτι ἡ τάδε ἰσλαμολόγος ἀπορεῖ γιὰ τὴν ἀπουσία τῶν κυρίως ἐνδιαφερομένων.
Ἐγὼ πάλι ἀπορῶ γιὰ τὸ τὶ σόι ἰσλαμολόγος εἶναι ἡ κυρία.

Τέλος πάντων.
Δὲν ἔχουμε πάρει ἀκόμη εἴδηση γιὰ τὸ τὶ γίνετια. Σὰν τὴν καλὴ χαρὰ ἡ Εὐρώπη παραχωρεῖ τὰ ἐδάφη της γιὰ τὴν δημιουργία ἠμιανεξαρτήτων (πρὸς τὸ παρόν) κοινοτήτων, μέσα στὶς κοινωνίες της, αὐτοκολακευομένη γιὰ τὶς «ἀξίες της», ποὺ νομίζει ὅτι εἶναι ὁ κρυφὸς πόθος ὅλης τῆς οἰκουμένης καὶ ὀνειρευομένη ἐνσωματώσεις.
Καὶ ὄχι μόνον παραχωρεῖ ἀλλὰ καὶ χρηματοδοτεῖ τὸν ἐποικισμὸ τῶν ξένων.
Ὅταν ξυπνήσῃ, κάτι ποὺ εἶναι ἀποκλειστικὰ θέμα ἀριθμητικῶν συσχετισμῶν, θὰ εἶναι ἤδη πολὺ ἀργά. Οἱ ἄνθρωπο αὐτοὶ θὰ εἶναι στὴν γῆ τους, γῆ ποὺ τοὺς παρεχωρώθη, ἔχοντας κάθε δικαίωμα νὰ τὴν κάνουν ὅπως θέλουν.
Καὶ αὐτοὶ ἔχουν συγκεκριμένο μοντέλο. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε.

Θέμης Καζαντζίδης

εἰκόνα

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply