Ὥρα …τσουρομαδήματος!!!

Κι ἐκεῖ ποὺ φίλος μοῦ ὑπεδείκνυε τὸ ΦΕΚ ποὺ ὑπεγράφη τὸ 2011, γιὰ τὰ ποσοστὰ ἀναπηρίας, ἐγὼ …κόλλησα σὲ μίαν καὶ μόνον λέξιν: Τριχοτιλλομανία!!!!
Τί εἶναι αὐτό; Αὐτὸς ποὺ αὐτό-τσουρο-μαδιέται!!!
Ναί, ὅποιος τὴν σημέρον αὐτο-τσουρο-μαδιέται ἔχει τριχοτιλλομανία καὶ δύναται νὰ ἀναγνωρισθῇ αὐτὸ σὰν ποσοστὸ ἀναπηρίας 20-35%!

Ἐὰν ἐπὶ πλέον ὁ τύπος αὐτὸς ἔχῃ καὶ …σαδομαζοχισμό, «τσιμπᾷ» ἀκόμη τόσο ποσοστὸ ἀναπηρίας (20-30%) καὶ ὁδεύει γιὰ μίαν νόμιμο σύνταξιν, ἐν ἀντιθέσει μὲ ἄτομα ποὺ ὅλοιμας γνωρίζουμε καὶ πού, βεβαιωμένα, ἔχουν πραγματικὴ ἀναπηρία πέραν τοῦ 67%, ἀλλὰ δὲν …δικαιοῦνται συντάξεως ἤ, ἐὰν τελικῶς τὴν λάβουν, ὑποχροῦνται διαρκῶς νὰ ἐλέγχονται ἀπὸ ἐπιτροπές.
Κοινῶς… ἐὰν μᾶς ἀρέσῃ νὰ μᾶς σαπίζουν στὸ ξῦλο ἤ, ἁπλῶς, ἐὰν εἴμαστε κάπως …τσαμπουκάδες, νὰ μὴν ἀνησυχοῦμε. Ὀφείλουμε νὰ τὸ …ἐπαυξήσουμε αὐτό, γιὰ νὰ καλύψουμε τὸ …διάφορον (κοινῶς νὰ καταντήσουμε μπλὲ μαρέν, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἀνάπηροι!!!) γιὰ νὰ ἐνταχθοῦμε στὸ Ἐθνικὸ Πρόγραμμα Ἀδιακρίτων Ἀνηθίκων Παραλόγων Ἀνεντίμων Μισανθρώπων Συνταξιοδοτήσεων.

Ἔμ, δὲν «εἶναι θέμα παιδείας»!

Ἦταν ἡ κομπίνα τοῦ ΓΑΠ καὶ τῶν «βαλλιανάτων» γιὰ νὰ μαζεύῃ ψηφαλάκια τὸ ΠΑΣΟΚ μέσα στὸν βοῦρκο…

…καὶ φυσικά, ἐβολεύθησαν καὶ ὅλοι οἱ  ὑπόλοιποι γιὰ νὰ κάνουν τὰ ῥουσφέτια τους, χρεωκοπώντας τὴν χώρα…

Νὰ θυμήσω ὅτι ὁ Μικρὸν στὴν Γαλλία, ἐκέρδισε τὴν αὐτοδυναμία, μὲ τὸ 18% τῶν ἐγγεγραμμένων ψηφοφόρων…

Κι ἐσεῖς μοῦ μιλᾶτε γιὰ «Δημοκρατία»…

Μᾶλλον ἔχετε «φετιχισμό» μὲ τὸν «Παρενδυτικὸ Κυνοβουλευτισμό»…
Εὐκαιρία νὰ κάνετε τὰ χαρτιά σας, γιὰ νὰ πάρετε κι ἐσεῖς «ἀναπηρικὴ σύνταξη»…

Έπειδὴ λοιπὸν εἶναι θέμα παιδείας…
Ἀντιγράφω ἀπὸ Καμπιώτη Σπῦρο:

 • Ἐὰν δὲν τὸ ἔβλεπα μὲ τὰ ἴδια μου τὰ μάτια, ψάχνοντας τὰ ΦΕΚ, δὲν θὰ τὸ πίστευα.
  Κι ὅμως, εἶναι ἀληθινό.
  Ἔτσι λοιπόν.
  Σέ ἔπιασαν σέ μπαρμπουτιέρα μέ τά …κόκκαλα στό χέρι; Ἤ σέ χαρτοπαικτική λέσχη μέ τούς βαλλέδες, τίς ντάμες καί τούς ῥηγάδες, παρέα νά τά σπρώχνῃς χονδρά;
  Δὲν τρέχει κάτι. Δηλώνεις ὅτι πάσχεις …ἀπὸ βαρειὰ συνήθεια/ἔξη καὶ …ἐπιβραβεύεσαι μὲ …ποσοστὸ ἀναπηρίας γιὰ σύναξη ἀπὸ 20-35%!

  Σέ ἐστρίμωξαν καί σέ μπουζούριασαν γιατί ἔκαψες ὁλάκερα τά δύο βουνά πού «μάλωναν», ποὺ λέει καὶ τὸ ἇσμα, ἀλλά καί μία δεκαριά ἀκόμη;;
  Μὴν σκιάζεσαι. Δηλώνεις πυρομανὴς καὶ …ἐπιβραβεύεσαι μὲ ποσοστὸ ἀναπηρίας γιὰ σύνταξη ἀπὸ 20-35%.

  Σέ ἐτσάκωσαν ἐπ΄ αὐτοφόρῳ μέ τήν …κατσίκα στήν πλάτη;; Ἤ στό λεωφορεῖο νά ξαφρίζῃς πορτοφόλια;
  Μὴν σκᾶς! Δηλώνεις κλεπτομανὴς καὶ …ἐπιβραβεύεσαι μὲ ποσοστὸ ἀναπηρίας γιὰ σύνταξη ἀπὸ 20-35%!

  Σέ ἐμάγκωσαν νά ἔχῃς ἐκθέσῃ τήν καψωμένη καί μαυρισμένη κορμάρα σου μέ προβολή τῶν «χαρισμάτων» σου, σέ αἰθέριες ὑπάρξεις, νέες ἤ σιτεμένες;
  Μὴν νοιάζεσαι διόλου!
  Δηλώνεις ἐπιδειξιομανὴς καὶ ἐπιβραβεύεσαι μὲ ποσοστὸ ἀναπηρίας γιὰ σύνταξη ἀπὸ 20-35%!

  Ἔχεις ἀϋπνίες καί θέλεις νά περάσῃς εὐχάριστα μέ ζωντανό καί λαχταριστό θέαμα;
  Πηδᾶς τὸ μπαλκόνι καὶ πιάνεις πρώτη θέση ἔξω ἀπὸ τὴν κρεββατοκάμαρα τοῦ διπλανοῦ σου ζευγαριοῦ. Σέ πῆραν εἴδηση κι ἐφώναξαν τό «100»; Ἔ, τότε ἔκανες τήν τύχη σου διότι δηλώνεις ἡδονοβλεψίας καὶ ἐπιβραβεύεσαι μὲ ποσοστὸ ἀναπηρίας γιὰ σύνταξη ἀπὸ 20-30%!

  Ἔχεις …φουσκοδενδριές καί σου ἐγυάλισαν ἄγουρα κορμάκια ἀνηλίκων καί ὅταν τά ξεμονάχιασες σέ σφέρκωσαν;
  Μὴν δίδεις σημασία. Δηλώνεις παιδόφιλος καὶ …ἐπιβραβεύεσαι μὲ ποσοστὸ ἀναπηρίας γιὰ σύνταξη 20-30%.

  Θύμωσες μέ τήν πενθερά σου, τήν γυναῖκα σου, τό παιδί σου ἤ κάποιον ἄλλον καί τούς ἀρχίζεις στίς ἀνάποδες καί στίς κλωτσιές ἤ τούς δένεις σέ ἕνα δένδρο καί ἀρχίζεις νά τούς μαστιγώνῃς, γιατί εἶσαι ἀνδράκι βαρύ καί ἀσήκωτο καί, μετά σέ τσουβαλιάζουν;
  Μὴν χολοσκᾷς διόλου. Δηλώνεις Σαδιστὴς καὶ ὄχι μόνον τὴν ἔβγαλες καθαρή, ἀλλὰ ἐπιβραβεύεσαι καὶ μὲ ποσοστὸ ἀναπηρίας γιὰ σύνταξη ἀπὸ 20-30%!

  – Δέν σοῦ φθάνουν τά ποσοστά γιά νά βγάλῃς σύνταξη ἀναπηρίας;
  Ἐκδηλώνεις δύο ἢ τρεῖς μαζὺ ἀπὸ τὶς παραπάνω συμπεριφορὲς καὶ καθάρισες νόμιμα καὶ μὲ τὴν βούλα τοῦ κράτους….

  Ἔμ, τί νόμιζες κυρία μου καί κύριέ μου;
  Ἐμεῖς ἔχουμε …παιδεία!.

ΦΕΚ
σελὶς 102 (μὲ ἔνδειξη, ἐπάνω ἀριστερά, τῆς σελίδος 38170)

Κοντολογίς…
Ἐὰν εἶσαι «παρένδυτο» τραβέλι καὶ οἱ δικοί σου σοῦ «κοτσάρουν» μίαν εἰκονικὴ ὑστέρηση, ἔβγαλες ἀναπηρικὴ σύνταξη. Καὶ θὰ εἶσαι ἰσοβίως ἔμμισθο (μὲ ἔξοδα τοῦ κράτους) ὄργανο τῆς κλίκς «Ἀνοικτὰ Σύνορα – Σχέδιον Ἀνᾶν- Πορτοκαλὶ Σόρος – Παρατηρητήριον τοῦ Ἐλσίνκι»….

Πῶς νά μήν εἶσαι ὑπερήφανος, μετά, πού ἔχεις πιάσει κορόιδα τά Γκοΐμ; 

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Φαντασθεῖτε τώρα κάποιος ποὺ ἔχει τριχοτιλλομανία, σαδομαζοχισμὸ (ἢ καὶ σκέτο μαζοχισμό) ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁλίγον ματάκιας, τὶ πλεονεκτήματα, ἀναφορικῶς μὲ τὸν καρκινοπαθῆ, τὸν καρδιοπαθή, τὸν ἀνάπηρο ἔχει..
Διότι ὁ (χὰ χὰ χά…) νομοθέτης ἐμερίμνησε…

ΦΕΚ 2611, 8 Νοεμβρίου 2011.

Καί, φαντάζομαι, θὰ ἔχουμε καὶ πρωτεραιότητες οἱ παραπάνω.

Καί μόνον αὐτά; Ξέρετε τί …«θησαυρούς» ἀναφέρει τό ΦΕΚ;
Ποιός ἔχει ἄγχος; Στρές;;  Παρελκόμενα αὐτῶν; Ἔ; Σπεύσατε!!!
Διότι καὶ γιὰ αὐτοὺς ἐμερίμνησε ὁ (χὰ χὰ χά…) νομοθέτης.

Ξεκινᾶμε λοιπόν, ἐφ΄ ὅσον δὲν εἴμαστε ῥομᾶ/γῦφτοι/ἀθίγγανοι ἢ «πρόσφυγες» ἢ λαθρο-ἔποικοι, ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ.
Πιάνουμε κάθε μας τρίχα καὶ …τσουρομαδιόμαστε.
Μετὰ διαλέγουμε… ἔχει πολλὲς ἐπιλογὲς ἡ λίστα…
Ὅ,τι μᾶς ταιριάζει καλλίτερα.

Τί λέτε;

Φιλονόη

Ἐναλλακτικῶς διαλέγετε καὶ κάτι ἀπὸ τὰ παρακάτω:

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply