Ὡραιότατες καὶ βολικότατες …«ἔρευνες»!!!

Δηλαδή…
Ἡ Δεξιά στήν Ἑλλάδα εἶναι μόνον …5,6%;

Κι 9,6% …νεοφιλελεύθεροι, ὅταν ἐκλογικά ἐπάνω ἀπό τό 3% οὐδέποτε ἔχουν λάβει;

Κάτι δὲν πάει καλὰμὲ τὴν ἔρευνα τῆς διαΕΝΟσις…

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply