Φουρφούρια …αἰολικά!!!

Πικρές, ἀλλὰ ἐγκυρότατες, ἀλήθειες γιὰ τὰ αἰολικά!
(καὶ μία πρόβλεψις, γιὰ τὴν ὁποίαν κόβω τὸ κεφάλι μου…!!!)

ἀντιγράφω ἀπὸ Γεώργιο Βαλαβάνη:

Στὴν Γερμανία, τὰ 48.000 MW ἐγκατεστημένης αἰολικῆς ἰσχῦος, ἀποδίδουν μόλις καὶ μετὰ βίας τὸ ἰσοδύναμο μιᾶς συμβατικῆς θερμικὴς μονάδος …δύο γιγαβάτ!

Κοντολογίς, οἱ ἄνθρωποι ἐξόδευσαν περισσόερα ἀπὸ 60 δισεκατομμύρια εὐρῶ (!!!), γιὰ νὰ ὑποκαταστήσουν μίαν …Πτολεμαΐδα…
Διόλου παράξενο ποὺ ἀνέβηκαν κατακόρυφα οἱ  λογαριασμοὶ ῥεύματος: Αὐτὰ τὰ πεταμμένα χρήματα πρέπει νὰ ἐπιστραφοῦν (καὶ μὲ σημαντικὸ κέρδος) στὶς τσέπες τῶν «ἐπενδυτῶν» ἐνῶ καὶ οἱ τράπεζες πρέπει νὰ εἰσπράξουν τοὺς τόκους τους.

Κι ὅλα αὐτά, μὲ εὖρος ζωῆς τὸ πολὺ εἴκοσι χρόνια, ὅπου οἱ καταναλωτὲς θὰ κληθοῦν νὰ ξαναξηλωθοῦν γιὰ τὰ ἑπόμενα ἑξῆντα (60) δισεκατομμύρια, ποὺ θὰ ἀπαιτηθοῦν γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τῶν φθαρμένων ἐρειπίων μὲ καινούργια.

Θέλετε μίαν πρόβλεψη;

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ χρεωκοπήσαμε (δολίως, ἔστω) ἡ γερμανικὴ βιομηχανία φωτοβολταϊκῶν, καὶ ἐμετακόμισε στὴν Κίνα, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Ἐνεργείας θὰ χαρακτηρίσῃ (γιὰ κάμποσα ἀπὸ τὰ ἐπόμενα χρόνια)  τὰ φωτοβολταϊκὰ ὡς «inefficient»…

Κι ἂν χαρακτηρισθοῦνν ὡς «inefficient» τὰ φωτοβολταικά, τότε πῶς θά χαρακτηρισθοῦν τά αἰολικά;

«Gia ta baza», ἴσως…

Ἂν καὶ στὴν Ἑλλάδα εἶναι «Gia tis Mizes»…

Πολλὰ δείχνουν νὰ ἀλλάζουν στὴν Εὐρώπη, ἐὰν κρίνουμε ὅτι, διστακτικά, ἔχουν ἀρχίσῃ νὰ διαῤῥέουν τέτοιου εἴδους reports…

Καὶ πίσω ἀπὸ τὶς πόρτες ἤδη ἔχουν ἀρχίσῃ νὰ συζητῶνται οἱ φωνὲς τῆς λογικῆς – πού, κάποιαν στιγμή, θὰ μετουσιωθοῦν σὲ «εὐρωπαϊκὲς ντιρεκτίβες»:

«Ἀρκετὰ μαλακισθήκαμε μὲ τὰ αἰολικά… Ἐὰν ἐξ ἀρχῆς, δδίδαμε ὅλες μας τὶς δυνάμεις γιὰ καθαροτέρα καὶ ἀποτελεσματικοτέρα ἀξιοποίηση τοῦ ἄνθρακος, μὲ στόχο τὸν διπλασιασμὸ τοῦ βαθμοῦ ἀποδόσεως (ἀπὸ κάτω τοῦ 20% ποὺ ἰσχύει τώρα σὲ σχεδὸν 40% – ποὺ εἶναι ἐφικτό!) θὰ εἴχαμε ἀπείρως μεγαλυτέρα μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου, ἀπὸ ὅ,τι μὲ τὰ φουρφούρια – ποὺ σὺν τοῖς ἄλλοις ἀπαιτοῦν νὰ καῖμε τὰ λυσσακά μας σὲ φυσικὸ ἀέριο, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουμε τὸ δίκτυο. Καὶ ἡ ἐνέργεια θὰ ἐκόστιζε ἕνα κλάσμα τῆς ὑπερόγκου τιμῆς ποὺ πληρώνουμε σήμερα, χαντακώνοντας νοικοκυριὰ καὶ βιομηχανία…»

«……Wind power has a very low “capacity credit,” its ability to replace other sources of power. For example, in the U.K., which boasts of being the windiest country in Europe, the Royal Academy of Engineering projects that 25,000 MW of wind power will reduce the need for conventional power capacity by 4,000 MW, a 16% capacity credit. Two studies in Germany projected that 48,000 MW of wind power will allow reducing conventional capacity by only 2,000 MW, a 4% capacity credit (as described in “Wind Report 2005,” Eon Netz…»

πηγὴ

Χοϊδᾶς Διονύσης
 ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φουρφούρια …αἰολικά!!!

  1. Δεν στέκουν αυτά που λέει το άρθρο… Ένα μέσο αιολικό, δηλαδή σε μια θέση με καλό αιολικό δυναμικό, δίνει περίπου το ένα τρίτο από όσα θα έδινε μια θερμική μονάδα… Επίσης η απόδοση των θερμικών μονάδων είναι ήδη κοντά στο 40% και όχι στο 20%, δεν έχουν δηλαδή σημαντικό περιθώριο αυξήσεως αποδόσεως. Το δε κόστος της αιολικής μεγαβατώρας είναι στην Ελλάδα 90-100 ευρώ και θα μπορούσε να πέσει σημαντικά. Στο Μαρόκο έδωσαν άδεια για έργο μεγάλης κλίμακας, με τιμή που έπεσε στα 30 ευρώ, πολύ πιο χαμηλά δηλαδή και από το κόστος θερμικών μονάδων. Το αρνητικό στα αιολικά είναι ότι είναι στοχαστική πηγή, παράγουν ανάλογα με τον αέρα, οπότε υπάρχει ανάγκη ελεγχόμενων θερμικών μονάδων για να συμπληρώνουν τη ζήτηση ή ανάγκη μεγάλων συστημάτων αποθηκεύσεως (αντλησιοταμίευση).

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *