Φιμώνοντας τὴν …σάτιρα!!!

Εἴκοσι πέντε (25) βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐναντίον τῆς …σάτιρας!!!

Κατὰ τῆς σατιρικῆς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς «Ἑλληνοφρένεια» στρέφονται 25 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἐπιστολή τους στὸ ΕΣΡ.
Μὲ αὐτήν τους ττὴν ἐπιχτολὴ ζητοῦν ἀπὸ τὸ ΕΣΡ «νὰ λάβῃ ὅλα τὰ ἐνδεδειγμένα μέτρα μὲ στόχο τὸν περιορισμὸ τοῦ σεξιστικοῦ λόγου καὶ τῆς σεξιστικῆς εἰκόνος».

Ζητοῦν δηλαδὴ λογοκρισία καί, ἐὰν εἶναι δυνατόν, τὸ «πνίξιμο» τῆς ἐνοχλητικῆς αὐτῆς ἐκπομπῆς.

Ποιοί;
Αὐτοὶ ποὺ ἐξελέγησαν ἐκμεταλλευόμενοι στὸ ἔπακρον τὴν σάτιρα τῶν Ἀρκᾶ, Κῦρ, Μητροπούλου, Χατζοπούλου, Ῥάδιο Ἀρβύλα καὶ Λαζοπούπου…

Καὶ ὅμοι μας πιστεύαμε πὼς διαθέτουν, τοὐλάχιστον, χιοῦμορ…

Ὅλα αὐτὰ ὅμως ἴσχυαν ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ ὑφήρπαξαν τὴν ἐξουσία, ἐμποδίζοντας τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπὸ τὴν κρίση, μὲ τὶς ἀπερίγραπτες νέου εἴδους «διαπραγματεύσεις» τους, ψηφίζοντας ὅλα τὰ μνημόνια καὶ παραδίδοντας τὰ κλειδιὰ τῆς χώρας, ἐπισήμως πλέον, σὲ ξένους.

Τώρα ὅμως, ὡς σοβαροὶ πλέον καθεστωτικοί, δὲν ἀνέχονται ὁποιανδηποτε κριτικὴ καὶ ἀποδεικνύουν πὼς δὲν ἔχουν σταγόνα χιοῦμορ…

 

Ἀντιλαμβανόμεθα ὅμως ἐπὶ πλέον πὼς ὅταν ἕνα καθεστὼς γίνεται στόχος γελοιογράφων καὶ σατιρικῶν ἐκπομπῶν, ὅλα ἔχουν τελειώση ἢδη γιὰ αυτὸ τὸ καθεστώς.

Δηλαδή…
Καιρὸς νὰ φεύγουν.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply