Ξεκινᾶ τὸ «ταξείδι» του βιβλίου «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους»!

Ἀπὸ ἐχθές, 26 Ἰουνίου 2017, τὸ νέο μου βιβλίο-ἀφιέρωμα, μὲ τίτλο «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους», ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός», τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα.
(Τηλέφωνο 210- 6440021)

Τὸ βιβλίο θὰ εἶναι διαθέσιμο στὴν Κύπρο ἀπὸ τὶς 5 Ἰουλίου τοῦ 2017

Ἀναλυτικὲς παρουσιάσεις τῶν ἡρωϊκῶν πράξεων τῶν:

Κατούντα, Φώτη, Σταυριανάκου, Κουρουπῆ, Κόκκα, Χατζηδάκη, Καλμπουρτζῆ, Μουζάκη, Χωλίδη, Τσιώνου, Τσουκνίδα, Κατσάνη, Τσομάκη, Φωτοπούλου, Παπαλαμπρίδου, Τσιάκα, Σταμπούλη, Κατσάνου, Τσουκνίδα, Ῥόκκα καθὼς καὶ πολλῶν ἄλλων ἡρώων, ἀνάμεσα στὰ τιμώμενα πρόσωπα.

Τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο εἶναι ἕνα Λεύκωμα Τιμῆς τῶν Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν καὶ Ὁπλιτῶν, ἀπὸ τὴν μητροπολιτικὴ Ἐλλάδα, ὑπηρετούντων στὴν ΕΛΔΥΚ, καθὼς ἐπίσης καὶ αὐτῶν ποὺ τότε ὑπηρετοῦσαν στὴν Ἐθνικὴ Φρουρά, πέφτοντας «τοῖς κείνων ῥήμασι» στὶς Μάχες τῆς Κύπρου τὸ 1974, Ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

Γιὰ πρώτη φορὰ παρουσιάζεται κάτι τέτοιο στὴν χώρα μας, ποὺ ἂν καὶ δὲν περιλαμβάνει ὅλους τοὺς Πεσόντες ἢ Ἀγνοουμένους τῶν Μαχῶν τοῦ «Ἀττίλα Ι» καὶ τοῦ «Ἀττίλα ΙΙ», ἐν τούτοις πιστεύω πὼς εἶναι ἕνα πρῶτο καὶ σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν Ἀγώνων καὶ τῶν Θυσιῶν πολλῶν ἀνδρῶν, Μονίμων ἢ ὄχι, ποὺ ὑπηρετοῦσαν τὴν θητεία τους, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τότε γεγονότων τῆς Κυπριακῆς Τραγωδίας.

Χορηγὸς τοῦ ἐγχειρήματος εἶναι ἡ Ἑταιρεία: «ΑΡΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ» τοῦ Νίκου Μπογονικοῦ, στὴν μνήμη τοῦ πατρός του, ἐπίσης Ἀξιωματικοῦ στὴν Κύπρο, ἔως τὸ 1973, ποὺ ἔχασε πολλοὺς συναδέλφους του στὴν τότε τραγωδία.
Τὸ βιβλίο δὲ θὰ μοιρασθῇ δωρεὰν σὲ ὅλες τὶς μονάδες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦν καὶ τὶς Ἑλληνικὲς Στρατιωτικὲς Παραγωγικὲς Σχολές, ὥστὲ νὰ γίνῃ κατανοητὸ πὼς στὴν Κύπρο τὸ 1974 δὲν ἡττηθήκαμε. Προδοθήκαμε!!!

Πληροφορίες γιὰ τὴν διακίνηση τοῦ βιβλίου στά: 
[email protected] (Ἑλλάς) καὶ
[email protected] (Κύπρος)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply